02 września 2017

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych prof. A. Gulczyński pełnić będzie dyżur w dniach:
5 i 26 września w godz. 12-13, pok. 101