08 czerwca 2017

Egzaminy - Hstoria prawa


Szanowni Państwo,
Jak co roku wpływają wnioski o umożliwienie zdawania egzaminu w ostatnim wyznaczonym terminie. Nie ma niestety możliwości powiększenia limitu.

Trafił do mnie pewien odmienny wniosek w sprawie egzaminów. Chciałbym wyjaśnić dwie kwestie:
1) Tak, to prawda, przywołałem na wykładzie słowa Edwarda Jenksa, według którego rozwój prawa zawdzięczamy tym, którzy je łamią. Obawiam się jednak, że zostałem źle zrozumiany. Wcale nie zachęcałem do łamania prawa.
2) Pomysł wystąpienia z wnioskiem o skorzystanie z prawa łaski i uwolnienie Państwa od obowiązku zdawania egzaminu z Historii prawa jest bardzo ciekawy; nawet gdyby ktoś chciał tak zrozumieć „prawo łaski”, w świetle obowiązującego prawa nie mam możliwości innego zaliczenia przedmiotu niż sprawdzenie wiadomości i umiejętności.  Zrozumiałe jest też dla studenta I roku, że taka wypowiedź i wyjaśnienie sprawy oczywistej, nie może oznaczać sporu kompetencyjnego. Zatem – udanych przygotowań do egzaminu. Życzę sukcesu, rzecz jasna już w pierwszym podejściu J.
Andrzej Gulczyński