23 czerwca 2017

Dyżury dra Jan Andrzejewskiego do 7 lipca 2017 roku


Dyżury dra Jana Andrzejewskiego do 7 lipca 2017 roku (piątek) odbywają się „normalnym” tokiem tj. we wtorki o 16:00-17:00 i piątki 11:30-12:30 (p. 101, CI ul. Św. Marcin 90).
Godziny dyżurów po tej dacie zostaną podane w późniejszym terminie.

22 czerwca 2017

Wyniki finału VIII edycji Ogólnopolskiego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Gratulujemy serdecznie Marii Katańskiej, Szymonowi Adamczykowi oraz Krzysztofowi Dwieckiemu świetnego występu na Finale Ogólnopolskiego Konkurs z Prawa Rzymskiego!. Szczególne brawa dla Krzysztofa Dwieckiego, który zdobył w konkursie II miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

***

Szczegółowe informacje nt. przebiegu etapu finałowego

Dnia 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), prof. Tomasz Giaro (UW), dr Aleksander Grebieniow (UW), ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Finaliści w liczbie 14 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatkami VIII finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce – Sebastian Juszczak (UW)
II miejsce – Krzysztof Dwiecki (UAM)

Miejsca trzeciego nie przyznano.
Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu, który ma się odbyć najprawdopodobniej we wrześniu 2017 roku.

Dyżury mgra Piotra Alexandrowicza w okresie bez zajęć dydaktycznych

Dyżury w okresie wakacyjnym mgra Piotra Alexandrowicza odbędą się w następujących terminach:
29.06 (czwartek), godz. 8:00-9:00
30.06 (piątek), godz 10:00-11:00
11.07 (wtorek), godz. 8:00-9:00
26.09 (wtorek), godz. 13:00-14:00

Dyżury mgr Aleksandry Grześkowiak w okresie bez zajęć dydaktycznych

Dyżury mgr Aleksandry Grześkowiak, w okresie bez zajęć dydaktycznych, będą odbywały się w p.101 Coll. Iurid. w następujących terminach:
23.06. (piątek) godz. 12:00-13:00
27.06. (wtorek) godz. 9:00-10:00,
11.07. (wtorek) godz. 9:00-10:00.
Spotkanie w innych terminach jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu – adres e-mail: a.wojciechowska89@gmail.com

18 czerwca 2017

dyżury dr Wojciech Szafrańskie w okresie bez zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,
w okresie bez zajęć dydaktycznych będę odbywał dyżury w następujących terminach:
20 VI godz. 9.00-10.00 p. 104 CI
21 VI godz. 9.00-10.00 p. 104 CI
28 VI godz. 9.00-10.00 p. 104 CI
4 VII godz. 9.00-10.00 p. 104 CI

Wojciech Szafrański

14 czerwca 2017

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w okresie bez zajęć dydaktycznych (miesiące letnie)

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w okresie gdy nie ma zajęć dydaktycznych będą odbywały się w następujących terminach:

23.06 (piątek) g. 10.00-11.00
30.06. (piątek g. 10.00-11.00
4.07 (wtorek) g. 12.00-13.30
11.07 (wtorek) g. 8.00-9.30.

5.09. (wtorek) g. 12.00-13.30
26.09. (wtorek) g. 13.00-14.30.

Zmiana terminu dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka - z 20.06. (wtorek) na 19.06. (poniedziałek)

Z powodu wyjazdu prof. Wojciech Dajczak zmienia termin dyżuru z dnia 20.06. (wtorek) na 19.06. (poniedziałek) - dyżur obędzie się w godzinach 9.30 - 11.00 (p. 101 CI, ul. Św. Marcin 90).

Godziny dyżurów mgra Piotra Alexandrowicza w tygodniu 19-25 czerwca 2017 roku

Najbliższe dwa dyżury mgra Piotra Alexandrowicza odbędą się w poniedziałek 19.06 w godz. 11.30-12.30 oraz w środę 21.06 w godz. 8.00-9.00 (p. 101 CI, ul Św. Marcin 90). Data dyżuru w ostatnim tygodniu czerwca zostania podana za tydzień.

08 czerwca 2017

Egzaminy - Hstoria prawa


Szanowni Państwo,
Jak co roku wpływają wnioski o umożliwienie zdawania egzaminu w ostatnim wyznaczonym terminie. Nie ma niestety możliwości powiększenia limitu.

Trafił do mnie pewien odmienny wniosek w sprawie egzaminów. Chciałbym wyjaśnić dwie kwestie:
1) Tak, to prawda, przywołałem na wykładzie słowa Edwarda Jenksa, według którego rozwój prawa zawdzięczamy tym, którzy je łamią. Obawiam się jednak, że zostałem źle zrozumiany. Wcale nie zachęcałem do łamania prawa.
2) Pomysł wystąpienia z wnioskiem o skorzystanie z prawa łaski i uwolnienie Państwa od obowiązku zdawania egzaminu z Historii prawa jest bardzo ciekawy; nawet gdyby ktoś chciał tak zrozumieć „prawo łaski”, w świetle obowiązującego prawa nie mam możliwości innego zaliczenia przedmiotu niż sprawdzenie wiadomości i umiejętności.  Zrozumiałe jest też dla studenta I roku, że taka wypowiedź i wyjaśnienie sprawy oczywistej, nie może oznaczać sporu kompetencyjnego. Zatem – udanych przygotowań do egzaminu. Życzę sukcesu, rzecz jasna już w pierwszym podejściu J.
Andrzej Gulczyński

05 czerwca 2017

Odwołany dyżur dra Jan Andrzejewskiego w dniu 6 czerwca (wtorek)

Ze względów rodzinnych (narodziny dziecka) dr Jan Andrzejewski odwołuje swój dyżur w dniu 6 czerwca (wtorek). We wszelkich pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy na j.and@amu.edu.pl

04 czerwca 2017

Dyżury prof. A. Gulczyńskiego

Z powodu wyjazdu prof. A. Gulczyński dyżur pełnił będzie w czerwcu w dniu 19 czerwca w godz. 12.30-13.30 (pok. 101), w dniu 27 czerwca po zakończeniu posiedzenia Rady Wydziału, czyli ok. godz. 12