28 kwietnia 2017

Wyniki kolokwium z HPP z dnia 24 IV br.

Szanowni Państwo,
poniżej wyniki - osobom, które zdały, serdecznie gratuluję

godz. 12.30
1  db-; 2 dst-; 3 dst; 4 ndst!; 5 db-; 6 ndst+/dst-; 7 db-; 8 dst; 9 ndst; 10 ndst+/dst-; 11 dst; 12 db-; 13 ndst+/dst-; 14 db-; 15 db-; 16 db; 17 db-; 18 ndst+


godz. 14.00
1 ndst+; 2 dst; 3 dst+; 4 ndst+; 5 ndst; 6 ndst+; 7 ndst; 8 ndst; 9 dst; 10 ndst+; 11 ndst; 12 ndst; 13 ndst+; 14 ndst!; 15 ndst; 16 dst+/db-; 17 dst-; 18 ndst+; 19 ndst+


godz. 15.45
1 ndst!; 2 ndst; 3 ndst; 4 dst; 5 dst; 6 dst; 7 ndst; 8 dst-; 9 ndst; 10 ndst; 11 ndst; 12 dst-; 13 ndst+; 14 ndst!; 15 dst; 16 ndst; 17 dst+/db-, 18 db


godz. 17.30
1 dst+; 2 dst-; 3 dst-; 4 db-; 5 ndst; 6 ndst+; 7 ndst+; 8 ndst; 9 ndst; 10 ndst+; 11 ndst+; 12 ndst; 13 ndst; 14 ndst; 15 ndst; 16 dst+; 17 ndst; 18 ndst!; 19 ndst+; 20 db-; 21 ndst; 22 ndst; 23 ndst; 24 ndst

Wojciech Szafrański