08 marca 2017

Egzamin z Historii prawa

Zgodnie z sugestią studentów stacjonarnych powtarzających przedmiot Historia prawa, egzamin odbędzie się dnia 27 marca o godz. 8 w Auli Prof. Radwańskiego. Do egzaminu mogą przystąpić również studenci studiów niestacjonanych