10 października 2016

mgr Paulina KozaneckaPaulina Kozanecka (z d. Skorupska, ur. 1990 r.), jest absolwentką Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2009-2014 studiowała etnolingwistykę z językiem chińskim jako językiem specjalności na Wydziale Neofilologii UAM. W 2012 roku uzyskała stopień licencjata filologii (praca licencjacka pt. Treść, ograniczenia i ochrona własności w Polsce i w Chinach w aspekcie terminologicznym, napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Grzybek), a w 2014 r. stopień magistra filologii (praca magisterska pt. Terminologia chińskiego języka prawnego w aspekcie tłumaczenia na język polski na przykładzie wybranych instytucji prawa rzeczowego, również pod kierunkiem dr hab. Joanny Grzybek). W latach 2011-2016 roku studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UAM i w 2016 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Dajczaka obroniła pracę magisterską pt. Freedom of Contract in China: The Genesis, Evolution and Current Understanding in Historical and Comparative Law Perspective. Od 2014 roku jest doktorantką w Zakładzie Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych na Wydziale Neofilologii UAM i przygotowuje pracę doktorską na temat umów cywilnoprawnych w przekładzie chińsko-angielsko-polskim. Od 2016 r. jest również doktorantką w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Członek Koła Naukowego Prawa Rzymskiego Bona Fides, członek redakcji Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Czynnie działa jako instruktorka ZHR w stopniu podharcmistrzyni na funkcji wiceprzewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZHR. Jej zainteresowania naukowe obejmują chińskie prawo cywilne, legilingwistykę (w szczególności chiński język prawny i prawniczy), a także kulturę i historię Chin.

Lista publikacji