10 października 2016

Katalog prac magisterskich obronionych u prof. Wojciecha Dajczaka

Udostępniony został katalog prac magisterskich obronionych u prof. Wojciecha Dajczaka. Katalog dostępny jest w plikach PDF w zakładce "Seminarium magisterskie / Katalog prac magisterskich" (menu po prawej stronie). Prace magisterskie, opatrzone sygnaturami i ułożone według porządków prawnych dostępne są w gabinecie prof. Dajczaka, na regale po prawej stronie.  

(Linki do plików PDF)