10 października 2016

Informacja dla studentów NSP chcących zdawać LTP w ramach tzw. przedłużonej sesji

Studenci Niestacjonarnego Studium Prawa, którzy uzyskali decyzję o przedłużeniu sesji i zamierzają zdawać w październiku 2016 roku przedmiot "Łacińska terminologia prawnicza i retoryka" proszeni są o zgłoszenie się mailowo do dra Jana Andrzejewskiego (j.and@amu.edu.pl) - do piątku 14 października 2016 roku. Po zgłoszeniu podane zostaną informację co do formuły oraz terminu zaliczenia.