30 października 2016

Mgr Adam Kozak laureatem Nagrody im. A. Gieysztora

Magister Adam Kozak, doktorant w naszej Katedrze, został wyróżniony II Nagrodą im. Aleksandra Gieysztora dla młodych pracowników nauki za książkę „Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519” wydaną nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Fundację Naukową im. Aleksandra Gieysztora za najlepsze publikacje naukowe młodych autorów (do 32 roku życia) – publikacje książkowe oraz artykuły zamieszczane w polskich czasopismach historycznych i humanistycznych, dotyczące dziejów średniowiecza Polski i Europy oraz dziejów polskiego państwa podziemnego w latach 1939–1945, zgodnie z głównym kierunkiem badań Profesora Gieysztora.  Gratulujemy!

Odwołane dyżury mgr Aleksandry Grześkowiak

W związku z zagranicznym wyjazdem naukowym mgr Aleksandra Grześkowiak nie będzie pełnić dyżurów do końca bieżącego roku kalendarzowego. Możliwy jest kontakt mailowy: a.wojciechowska89@gmail.com


27 października 2016

Odwołane dyżury mgr Kruszyńskiej-Koli w listopadzie br.

Z powodu zagranicznego wyjazdu naukowego dyżury mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli w listopadzie br. nie odbędą się. Możliwy jest kontakt mailowy: joanna.kruszynska@amu.edu.pl

24 października 2016

Zmiana dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w pierwszym tygodniu listopada

Uprzejmie informuję, że w tygodniu po Wszystkich Świętych wyjątkowo będę pełnił dyżur w czwartek 3.11. w godz. 11.00-12.30 zamiast w piątek 4.11.


Wojciech Dajczak

21 października 2016

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 28.10. (piątek)

Z powodu wyjazdu służbowego prof. Wojciech Dajczak nie będzie obecny na dyżurze w dniu 28.10.2016 (piątek).

12 października 2016

Egzamin Historia Prawa

Osoby przystępujące do egzaminu z Historii Prawa w dniu 24 października nie muszą zapisywać się przez USOS. Konieczne będzie okazanie przy wejściu i pozostawienie kopii decyzji Prodziekana o przedłużeniu sesji.

10 października 2016

dr Wojciech Szafrański - zmiana godzin dyżuru dnia 11 X br.

Dnia 11 X br. dr Wojciech Szafrański będzie odbywał dyżur w godz. 9.00-10.00, p. 104 CI.

Informacja dla studentów NSP chcących zdawać LTP w ramach tzw. przedłużonej sesji

Studenci Niestacjonarnego Studium Prawa, którzy uzyskali decyzję o przedłużeniu sesji i zamierzają zdawać w październiku 2016 roku przedmiot "Łacińska terminologia prawnicza i retoryka" proszeni są o zgłoszenie się mailowo do dra Jana Andrzejewskiego (j.and@amu.edu.pl) - do piątku 14 października 2016 roku. Po zgłoszeniu podane zostaną informację co do formuły oraz terminu zaliczenia.

Egzamin z prawa rzymskiego - październik 2016

Uprzejmie informuję, że osoby, które uzyskały zgodę kierowników studiów na zdawanie poprawki z prawa rzymskiego we październiku 2016 mogą przystąpić do tego egzaminu w dniu 17 października o godz. 17.00, w auli Radwańskiego.

Konieczne jest przyniesienie na egzamin kopii decyzji wyrażającej zgodę na przedłużenie sesji.

Wojciech Dajczak

Sylabusy (opisy modułów kształcenia) - aktualizacja

Informujemy, że zamieszczone zostały nowe sylabusy dla przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2016/2017. Moduły dostępne są one w zakładce "Sylabusy (opisy modułów kształcenia)" w menu po prawej stronie. Znajdują się tam pliki PDF m.in. ze zaktualizowanym modułem do przedmiotów Prawo rzymskie i Łacińska Terminologia Prawnicza, a także plik z ogólnymi regułami dot. uczestnictwa w zajęciach z tych przedmiotów.

Katalog prac magisterskich obronionych u prof. Wojciecha Dajczaka

Udostępniony został katalog prac magisterskich obronionych u prof. Wojciecha Dajczaka. Katalog dostępny jest w plikach PDF w zakładce "Seminarium magisterskie / Katalog prac magisterskich" (menu po prawej stronie). Prace magisterskie, opatrzone sygnaturami i ułożone według porządków prawnych dostępne są w gabinecie prof. Dajczaka, na regale po prawej stronie.  

(Linki do plików PDF) 

Nowa doktoranta w Katedrze

Informujemy, że grono doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską u prof. Wojciecha Dajczaka zasiliła mgr Paulina Kozanecka. Nowa doktorantka w bieżącym roku akademickim prowadzić będzie konwersatorium z prawa rzymskiego. Więcej informacji o mgr Paulinie Kozaneckiej można przeczytać TUTAJ.

mgr Paulina KozaneckaPaulina Kozanecka (z d. Skorupska, ur. 1990 r.), jest absolwentką Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2009-2014 studiowała etnolingwistykę z językiem chińskim jako językiem specjalności na Wydziale Neofilologii UAM. W 2012 roku uzyskała stopień licencjata filologii (praca licencjacka pt. Treść, ograniczenia i ochrona własności w Polsce i w Chinach w aspekcie terminologicznym, napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Grzybek), a w 2014 r. stopień magistra filologii (praca magisterska pt. Terminologia chińskiego języka prawnego w aspekcie tłumaczenia na język polski na przykładzie wybranych instytucji prawa rzeczowego, również pod kierunkiem dr hab. Joanny Grzybek). W latach 2011-2016 roku studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UAM i w 2016 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Dajczaka obroniła pracę magisterską pt. Freedom of Contract in China: The Genesis, Evolution and Current Understanding in Historical and Comparative Law Perspective. Od 2014 roku jest doktorantką w Zakładzie Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych na Wydziale Neofilologii UAM i przygotowuje pracę doktorską na temat umów cywilnoprawnych w przekładzie chińsko-angielsko-polskim. Od 2016 r. jest również doktorantką w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Członek Koła Naukowego Prawa Rzymskiego Bona Fides, członek redakcji Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Czynnie działa jako instruktorka ZHR w stopniu podharcmistrzyni na funkcji wiceprzewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZHR. Jej zainteresowania naukowe obejmują chińskie prawo cywilne, legilingwistykę (w szczególności chiński język prawny i prawniczy), a także kulturę i historię Chin.

Lista publikacji

dr Wojciech Szafrański - zmiana godzin dyżuru dnia 11 X br.

Dnia 11 X br. dr Wojciech Szafrański będzie odbywał dyżur w godz. 9.00-10.00, p. 104 CI.

07 października 2016

Informacja dla studentów NSP chcących zdawać LTP w ramach tzw. przedłużonej sesji

Studenci Niestacjonarnego Studium Prawa, którzy uzyskali decyzję o przedłużeniu sesji i zamierzają zdawać w październiku 2016 roku przedmiot "Łacińska terminologia prawnicza i retoryka" proszeni są o zgłoszenie się mailowo do dra Jana Andrzejewskiego (j.and@amu.edu.pl) - do piątku 14 października 2016 roku. Po zgłoszeniu podane zostaną informację co do formuły oraz terminu zaliczenia.
 

03 października 2016

Godziny dyżurów pracowników Katedry w semestrze zimowym 2016/2017

W zakładce "Pracownicy (godziny dyżurów)" znajduje się aktualizowana na bieżąco lista godzin dyżurów pracowników Katedry w semestrze zimowym 2016/2017.

*Przy okazji informujemy, że z dniem 30 września 2016 roku pracę w naszej Katedrze zakończył dr hab. Jacek Wiewiorowski, który objął Katedrę Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie Gdańskim. 

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w semestrze zimowym 2016/2017

W semestrze zimowym 2016/2017 prof. Wojciech Dajczak będzie pełnił dyżury w następujących godzinach:
wtorek 13.30 - 15.00
piątek  8.00 -  9.00
(p. 101, CI, ul. Św. Marcin 90)

Dyżury dra Jana Andrzejewskiego w semestrze zimowym 2016/2017

W semestrze zimowym 2016/2017 godziny dyżurów dra Jana Andrzejewskiego są następujące:
wtorek 13.00 - 14.00
piątek  8.00 -  9.00
(p. 101, CI, ul. Św. Marcin 90)

02 października 2016

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Najbliższy dyżur prof. A. Gulczyński pełnić będzie we wtorek, 4 października w godz. 10.00-11.00 w pokoju 101 w Collegium Iuridicum (Katedra)