18 lipca 2016

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka dotyczący wrześniowych egzaminów z prawa rzymskiego

Szanowni Państwo,
dostaję informacje od Państwa, że ustalone na początku lipca terminy egzaminów we wrześniu nie są jeszcze widoczne w USOS.

Podaję, zatem, że uzgodnione są następujące terminy:
- 6.09, g. 9.00, A. Radwańskiego (SSP/NSP) [edycja: poprzednio mylnie wskazano termin na 5.09]
- 11.09, g. 17.00, A. Max (NSP)
- 12.09., 8.00, A. Radwańskiego (SSP/NSP).

Zapisy na poszczególne przez USOS. Mam nadzieję, że będzie to niebawem możliwe.

13 lipca 2016

Dyżury mgra Piotra Alexandrowicza w okresie wakacyjnym

Magister Piotr Alexandrowicz w miesiącach wakacyjnych będzie odbywał dyżury w następujących terminach:
- 6.09, godz. 11-12.30
- 13.09, godz. 11-12.30.
Możliwy jest też kontakt mailowy.

05 lipca 2016

Egzaminy z prawa rzymskiego - oglądanie prac, wyniki.

Odpowiadając na pytania uprzejmie wyjaśniam:

1. prace egzaminacyjne z prawa rzymskiego można oglądać w okresie przerwy w zajęciach na moim dyżurze 5.07. oraz na dyżurach doktorantów, którzy prowadzili ćwiczenia z prawa rzymskiego;

2. nie mam technicznej możliwości komentowania poszczególnych prac w emailach;

3. w pracach egzaminacyjnych z 27 czerwca szczególnie dużo błędnych odpowiedzi było w dwóch pytaniach z rzędu B: "przeniesienie własności w prawie justyniańskim i tradycji romanistycznej" oraz "ogólne warunki umów w prawie rzymskim".

Obie te kwestie są w wykazie zagadnień, były omawiane na wykładzie, prosiłem o zwrócenie uwagi na ich znaczenie dla współczesnej dyskusji o prawie prywatnym. W pierwszym pytaniu należało wskazać, że Justynian przyjął traditio jako jedyny sposób przeniesienia własności, wyjaśnić znaczenie i przesłanki prawnej skuteczności traditio w prawie justyniańskim, wskazać na rozbieżności w interpretacji pojęcia traditio w czasach nowożytnych czego skutkiem było powstanie trzech modeli przewłaszczenia w kodyfikacjach (s. 401-402 w podręczniku).

Drugie pytanie dotyczyło posługiwania się ogólnymi warunkami dla usprawnienia zawierania umów przez przedsiębiorców. Poza wyjaśnieniem istotny postanowień wprowadzanych przez ich ogłoszenie w miejscu zawierania umów należało wskazać kiedy stawały się one elementem treści umowy i czego przykładowo mogły dotyczyć (s. 545 podręcznika).

4. wrześniowe terminy egzaminów zostaną ogłoszone w tym tygodniu.

5. osoby, które uzyskają zgodę na "pierwszy termin" we wrześniu albo tzw. "przedłużenie sesji" od kierownika studiów proszę o przyniesienie kserokopii tej decyzji na wrześniowy egzamin.

Wojciech Dajczak

04 lipca 2016

Dyżury mgr Aleksandry Guminiak w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informuję, iż w okresie wakacyjnym będę pełniła dyżury w następujących terminach:
- 14 lipca (czwartek), 8:30-9:30;
- 2 sierpnia (wtorek), 8:30-9:30;
- 8 września (czwartek), 8:30-9:30.
W razie konieczności zapraszam do kontaktu mailowego.
A. Guminiak

Dyżury mgr Aleksandry Grześkowiak w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym 2016 mgr Aleksandra Grześkowiak będzie pełniła dyżury w następujących dniach:
5 lipca (wtorek) 13:30 - 14:30
14 lipca (czwartek) 14:00 - 15:00
26 lipca (wtorek) 13:00 - 14:00
7 września (środa) 8:00 - 9:00
Dyżury odbywać się będą w p.101 CI. Możliwy jest również kontakt mailowy: a.wojciechowska89@gmail.com

01 lipca 2016

Dyżury dra hab. Jacka Wiewiorowskiego w okresie wakacyjnym 2016

W miesiącach wakacyjnych dr hab. Jacek Wiewiorowski będzie odbywał dyżury:

a) w okresie od 15.06.-15.07.
oraz
b) w okresie 1.09-30.09. (za wyjątkiem 13.09)

we wtorki w godzinach 12.00-14.00, sala nr 101 Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90.

Dyżury mgr Kruszyńskiej-Koli w okresie wakacyjnym 2016

W okresie bez zajeć dydaktycznych (lipiec-wrzesień) dyżury mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli w okresie wakacyjnym odbędą się w następujących dniac:
- 18 lipca (poniedziałek) - godz. 17:30-18:30;
- 8 sierpnia (poniedziałek) - godz. 17:30-18:30;
- 22 sieprpnia (poniedziałek) - godz. 17:30-18:30;
- 13 września (wtorek) - godz. 13:15-14:15.

(wszystkie w p. 101 CI, ul. Św. Marcin 90)

Ponadto, przez cały okres wakacyjny możliwy jest kontakt mailowy: joanna.kruszynska@amu.edu.pl