07 czerwca 2016

Egzaminy ustne u prof. Wojciecha Dajczaka z przedmiotu prawo rzymskie

Profesor Wojciech Dajczak wyznacza następujące terminy egzaminów ustnych z przedmiotu prawo rzymskie (p. 101, CI ul. Św. Marcin 90): 
- poniedziałek 13.06. godzina 11:00
- poniedziałek 20.06 godzina 10:00.

Do egzaminu ustnego przystąpić mogą: - laureaci konkursu prawa rzymskiego; - osoby, które z konwersatorium uzyskały ocenę 5.0; - cudzoziemcy; - osoby, z uwagi na szczególne okoliczności uzyskały zgodę na zdawanie egzaminu w tej formie. 

Studenci wybierający się na egzamin ustny proszeni się o zapowiedzenie swojej obecności na wyznaczonym terminie z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem - poprzez wysłanie maila do prof. Wojciecha Dajczaka na adres dajczak@amu.edu.pl