30 czerwca 2016

Urlop prof. A. Gulczyńskiego

W czasie urlopu do dnia 9 września prof. A Gulczyński nie będzie pełnił dyżurów.
W pierwszym tygodniu sierpnia odbędzie się dyżur, w czasie którego możliwe będzie zapoznanie się z pracami egzaminacyjnymi. Możliwe to będzie także w czasie dyżurów wrześniowych. Dokładniejsze informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

dyżury dr Wojciech Szafrański

dr Wojciech Szafrański będzie dyżurował w następujących terminach w lipcu:
5 VII godz. 8.30-9.30, p. 104 CI
12 VII godz. 8.30-9.30, p. 104 CI

29 czerwca 2016

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w miesiącach wakacyjnych

Poniżej terminy dyżurów prof. Wojciecha Dajczaka w miesiącach, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne:
5.07. (wtorek), godz. 8.00-9.30
6.09. (wtorek), godz. 11.00 - 12.30
13.09. (wtorek), godz. 11.00 -12.30
27.09. (wtorek), godz. 13.30 - 15.00Dyżury odbywają się jak zwykle w p. 101 CI (ul. Św. Marcin 90).

Dyżury dra Jana Andrzejewskiego w lipcu 2016 roku

W lipcu 2016 roku dr Jan Andrzejewski będzie pełnił dyżury we wtorki w godz. 9:00-10:00 (p. 101, CI ul. Św. Marcin 90). Terminy dyżurów w kolejnych miesiącach zostaną podane w drugiej połowie lipca. Przez cały okres wakacyjny możliwy jest kontakt mailowy - j.and@amu.edu.pl

27 czerwca 2016

Dr hab. Jacek Wiewiorowski - zmiana godzin dyżuru 28 czerwca br.

W związku z dodatkowymi obowiązkami służbowymi dyżur w dniu 28 czerwca br. odbędę w godzinach 14.00-15.00.

Z poważaniem
J. Wiewiorowski

23 czerwca 2016

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Z uwagi na ważne zajęcia służbowe prof. A. Gulczyński nie będzie pełnił dyżuru w dniu 24 czerwca

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka dotyczący egzaminu w dniu 27.06. (poniedziałek)

Odpowiadając na powtarzające się pytanie wyjaśniam, że osoby, które nie są zapisane na egzamin 27.06 będą mogły zdawać w tym dniu, jeśli tylko będzie miejsce na sali.
Na ile jest to technicznie możliwe będziemy otwarci na zdających. Jest to ostatni termin egzaminu w tej sesji.

Prof. Wojciech Dajczak

22 czerwca 2016

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 27.06 (poniedziałek)

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 27 czerwca 2016 roku (poniedziałek) nie odbędzie się.

zmiana dyżurów dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
z powodu wyjazdu służbowego odwołuję dyżury dnia 27 i 28 VI br., na dyżur zapraszam dnia 24 VI br. godz. 8.00-11.00 p. 104
dr Wojciech Szafrański
 

21 czerwca 2016

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

W dniu 21 czerwca z uwagi na obrony prac magisterskich prof. A. Gulczyński pełnić będzie dyżur w dziekanacie, pok. 14

20 czerwca 2016

Odwołany dyżur - dr Wojciech Szafrański

Z powodu wyjazdu służbowego odwołuję dyżur 20 VI 2016 r.
Dyżur dnia 21 VI br. odbędzie się zgodnie z planem
Wojciech Szafrański

17 czerwca 2016

dr hab. J. Wiewiorowski - terminy dyżurów w okresie wakacyjnym

Informuję, że w okresie 16 czerwca - 12 lipca oraz 1-30 września br. dyżury odbywam wyłącznie we wtorki, godz. 12.00-14.00, sala nr 101 Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90 (z wyjątkiem 13 września, kiedy z powodu wyjazdu służbowego dyżur nie odbędzie się). W sprawach nagłych proszę o kontakt mailowy.

Z poważaniem
J. Wiewiorowski  

16 czerwca 2016

Odpowiedź prof. Wojciecha Dajczaka (w związku z zapytaniami o zmianę terminu egzaminu z prawa rzymskiego w czerwcu)

Odpowiadając na liczne wnioski o zmianę terminu egzaminu z prawa rzymskiego i umożliwienie zdawania go w dniu 27.06.2016 uprzejmie informuję, że jest to niemożliwe z przyczyn technicznych. Na termin zapisanych jest 200 osób i jest to już maksymalna liczba zdających, którzy mogą zmieścić się w przeznaczonym na egzamin Auditorium Maximum.
Informuję także, że zaliczanie przedmiotu (modułu) w terminie uzgodnionym indywidualnie wymaga zgodnie z par. 16 regulaminu studiów stosownej zgody dziekana.
Prof. Wojciech Dajczak

Zmiana godziny dyżuru dra Jana Andrzejewskiego w dniu 20.06.2016 (poniedziałek)

Dr Jan Andrzejewski informuje, że jego dyżur w dniu 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) odbędzie się wyjątkowo poł godziny wcześniej tj. w godzinach 11:30-12:30 (a nie jak dotychczas - w godzinach 12:00-13:00)

13 czerwca 2016

Zmiana dyżuru mgra Piotra Alexandrowicza w dniach 20-21.06. (poniedziałek-wtorek)

Z powodu wyjazdu mgr Piotr Alexandrowicz odwołuje dyżur we wtorek 21.06. Dodatkowy dyżur odbędzie się w poniedziałek 20.06 w godz. 8:00-9:00 pokój 101 C.I. (ul. Św. Marcin 90).

07 czerwca 2016

Egzaminy ustne u prof. Wojciecha Dajczaka z przedmiotu prawo rzymskie

Profesor Wojciech Dajczak wyznacza następujące terminy egzaminów ustnych z przedmiotu prawo rzymskie (p. 101, CI ul. Św. Marcin 90): 
- poniedziałek 13.06. godzina 11:00
- poniedziałek 20.06 godzina 10:00.

Do egzaminu ustnego przystąpić mogą: - laureaci konkursu prawa rzymskiego; - osoby, które z konwersatorium uzyskały ocenę 5.0; - cudzoziemcy; - osoby, z uwagi na szczególne okoliczności uzyskały zgodę na zdawanie egzaminu w tej formie. 

Studenci wybierający się na egzamin ustny proszeni się o zapowiedzenie swojej obecności na wyznaczonym terminie z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem - poprzez wysłanie maila do prof. Wojciecha Dajczaka na adres dajczak@amu.edu.pl

06 czerwca 2016

Odwołane dyżury prof. Andrzeja Gulczyńskiego

Profesor Andrzej Gulczyński odwołuje z powodu wyjazdu najbliższe dyżury w dniach 8, 10, 14 i 17 czerwca i wyznacza dodatkowy termin: 18 czerwca, godz. 11.30-12.30, pok. 14 w Dziekanacie.