17 marca 2016

Zaproszenie na wykład prof. Rafała Wojciechowskiego (piątek 18.03.2016, godzina 16:30)

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides
zaprasza na spotkanie z Prof. Rafałem Wojciechowskim (Uniwersytet Wrocławski).
Nasz Gość wygłosi wykład pt.
"Arbitrorum enim genera sunt duo.
Przykład interpretacji tekstu przez uczonych średniowiecza i jego współczesne konsekwencje dla regulacji prawnych arbitrażu."


Spotkanie odbędzie się w piątek 18.03.2016 r. o godz. 16:30
CIN s. 4.1.

Link do wydarzenia na Facebooku:

Seminarium Rechtssicherheit und Gerechtigkeit im Allgemeinen Teil des Privatrecht

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez naszą Katedrę oraz Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft (Universität Heidelberg) 
seminarium
pt. "Rechtssicherheit und Gerechtigkeit im Allgemeinen Teil des Privatrechts". 

Seminarium odbędzie się w dniach 20-21 maja 2016 roku (piątek/sobota) w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Sali Senatu Collegium Minus (ul. Wieniawskiego 1)
Językiem seminarium jest język niemiecki.
Program seminarium (plik PDF)
Program seminarium ("ulotka", plik PDF)

Seminarium profesorskiemu towarzyszyć będzie sesja posterowa również poświęcona problematyce części ogólnej prawa cywilnego. Zaproszenie do udziału w tej sesji kierowane jest do studentów, doktorantów i doktorów w wieku do 35 roku życia, którzy w ramach swoich badań zajmują się m.in. prawem rzymskim, prawem cywilnym, historią prawa lub komparatystyką prawniczą.
Zgłoszenia do sesji posterowej należy  przesłać przesłać elektronicznie na adres mailowy sesji posterowej (sesjaposterowa2016@gmail.com) do dnia 1 kwietnia 2016 roku na wypełnionym formularzu (plik poniżej). Językami posterów oraz kilkuminutowych komentarzy dla oceniającej je komisji mogą być kongresowe języki kontynentalne (francuski, niemiecki, włoski i hiszpański). 

Poniżej zamieszczony został pełen komunikat na temat sesji posterowej, wzór formularza zgłoszeniowego oraz wzór graficzny posteru.

10 marca 2016

Odwołany dyżur mgra Piotra Alexandrowicza w dniu 15 marca 2016 roku (wtorek)

Z powodu wyjazdu mgr Piotr Alexandrowicz odwołuje swój dyżur w dniu 15 marca. Dodatkowy dyżur odbędzie się 17 marca (czwartek) w godz. 8.15-9.15.

09 marca 2016

dyżury - dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo
dyżur dnia 15 III br.  odbędzie się  w godz. 12.00-13.00, p. 104 CI,  dnia 22 III  dyżur zostaje odwołany. Pozostałe terminy pozostają bez zmian. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.
Wojciech Szafrański

07 marca 2016

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Z uwagi na odbywające się w dniu 8 marca wybory prof. A. Gulczyński  odbędzie dyżur w pok. 14 w budynku dziekanatu

Zmiana godziny dyżuru dra Jana Andrzejewskiego w dniu 8 marca (wtorek)

W dniu 8 marca (wtorek) dyżur dra Jana Andrzejewskiego odbędzie się wyjątkowo w godzinach późniejszych - od 17:15 do 18:15. Możliwy jest też kontakt mailowy: j.and@amu.edu.pl.

04 marca 2016

Książka dra hab. Jacka Wiewiorowskiego w serii Adam Mickiewicz University Law Books

Mamy przyjemność poinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się pierwsza książka z nowej serii "Adam Mickiewicz University Law Books". Autorem I tomu pt. "The Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire” jest pracownik naszej Katedry dr hab. Jacek Wiewiorowski, któremu serdecznie gratulujemy. Celem prezentowanej serii jest promocja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Prawa i Administracji UAM na forum międzynarodowym, między innymi poprzez dualną formę publikacji, tj. także w formie elektronicznej, która przyczyniać się będzie do zwiększenia cytowalności. Nowa seria jest kolejnym, po anglojęzycznym czasopiśmie "Adam Mickiewicz University Law Review", działaniem na rzecz internacjonalizacji Wydziału.


03 marca 2016

Zaproszenie na wykład prof. Rafała Wojciechowskiego (piątek 18.03.2016, godzina 16:30)

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”
zaprasza na spotkanie z Prof. Rafałem Wojciechowskim (Uniwersytet Wrocławski).
Nasz Gość wygłosi wykład pt.
"Arbitrorum enim genera sunt duo.
Przykład interpretacji tekstu przez uczonych średniowiecza i jego współczesne konsekwencje dla regulacji prawnych arbitrażu."


Spotkanie odbędzie się w pitek 18.03.2016 r. o godz. 16:30
(numer sali podany zostanie wkrótce)

Link do wydarzenia na Facebooku:

Zmiana terminu gościnnego wykładu prof. Rafała Wojciechowskiego

Z powodu choroby prelegenta zmianie uległ termin gościnnego wykładu prof. Rafała Wojciechowskiego. Poprzedni termin (piątek, 4.03.2016) jest nieaktualny - wykład odbędzie się w piątek 18 marca 2016 o godzinie 16:00 w CIN.