05 listopada 2015

Dyżur prof. Gulczyńskiego

W dniu obrad Rady Wydziału, 24 listopada, prof. A. Gulczyński pełnić będzie dyżur pok. 14 w budynku dziekanatu.