09 października 2015

Sylabusy (opisy modułów kształcenia)

Poniżej w formie plików PDF umieszczone są sylabusy (moduły) przedmiotów poszczególnych pracowników Katedry, a także ogólne reguły uczestnictwa w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) z przedmiotów: "Prawo rzymskie""Łacińska terminologia prawnicza i retoryka" oraz "Historia prawa prywatnego".


Rok akademicki 2016/2017
 
Prof. Wojciech Dajczak (wykład) i inni (ćwiczenia)
- Prawo rzymskie (kierunek prawo)

Prof. Wojciech Dajczak (SSP) / Dr Jan Andrzejewski (NSP)
- Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (kierunek prawo)

Ogólne reguły uczestnictwa w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) z przedmiotów:
        - Łacińska terminologia prawnicza i retoryka
        - Prawo rzymskie

----------------------------------

Prof. Andrzej Gulczyński (wykład) i inni (ćwiczenia)
- Historia prawa prywatnego (kierunek prawo) 

Ogólne reguły uczestnictwa w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) z przedmiotu:
        - Historia prawa prywatnego
 
----------------------------------

Prof. Andrzej Gulczyński
- Archeologia prawna (kierunek prawo, przedmiot do wyboru)
- Europejska przestrzeń kulturowa (kierunek prawo europejskie)
- Procesy prawnej integracji Europy (kierunek prawo europejskie)  
- Europejska kultura prawna – prawo prywatne (kierunek prawo europejskie, przedmiot do wyboru)
- Turystyka a administracja (kierunek administracja)

-----------------------------------

Dr Wojciech Szafrański
- Ochrona dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej  (kierunek prawo europejskie)
- Zagrożenia współczesnej demokracji  (kierunek prawo europejskie)

----------------------------------
   
Dr Jan Andrzejewski  
- Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego (kierunek prawo, przedmiot do wyboru)
Ogólne reguły zaliczenia przedmiotu "Wielcy prawnicy..." PDF


************************************
ARCHIWUM

Rok akademicki 2015/2016

Prof. Wojciech Dajczak i inni
- Prawo rzymskie (kierunek prawo)

Prof. Andrzej Gulczyński i inni
- Historia prawa prywatnego (kierunek prawo)


Prof. Wojciech Dajczak
- Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (kierunek prawo)
- Europejskie prawo prywatne (kierunek prawo europejskie)
Law of Obligations. Roman Foundations of the European Legal Tradition (Erasmus)

Prof. Andrzej Gulczyński
Procesy prawnej integracji Europy (kierunek prawo europejskie)
- Prawo i polityka turystyczna Unii Europejskiej (kierunek prawo europejskie)

Dr hab. Jacek Wiewiorowski
- Rzymskie prawo państwowe (kierunek prawo)
- Roman Family Law and its Evolutionary Context (Erasmus)
Management Methods (Erasmus)

Dr Wojciech Szafrański
Prawo ochrony zabytków (kierunek prawo)
Prawo i polityka kulturalna UE (kierunek prawo)
Prawo i polityka kulturalna UE (kierunek prawo europejskie)
Ochrona dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej (kierunek prawo europejskie)
Zagrożenia współczesnej demokracji (kierunek prawo europejskie)
Ochrona zabytków (kierunek administracja, stacjonarne)
- Ochrona zabytków (kierunek administracja, niestacjonarne)