19 października 2015

Spotkanie Koła Naukowe "Bona Fides" (wtorek 20.10.2015r., 19:00).

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” zaprasza na spotkanie z ass. iur. Thomasem Raffem (Uniwersytet w Heidelbergu). Gość wygłosi w języku polskim wystąpienie pt.

,,Ochrona własności w porządkach prawnych wybranych państw Europy kontynentalnej". 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 października 2015 roku, o godz.19:00 w sali 4.1 CIN.

Na spotkanie szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się w działalność Koła.