07 października 2015

mgr Piotr Alexandrowicz

Mail: p.alexandrowicz@op.pl

Poznaniak (ur. 1991), absolwent LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu i laureat XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2010). Ukończył studia prawnicze na WPiA UAM (2015). Pracę magisterską Odkrycie swobody umów w XII-wiecznej nauce prawa kanonicznego napisał na seminarium prof. Wojciecha Dajczaka (praca otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na WPiA UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2014/2015). Ukończył teologię na Wydziale Teologicznym UAM w ramach międzykierunkowych studiów humanistycznych (2015). Praca magisterska Ḥoq-'ôlām i ḥuqqat 'ôlām w Pięcioksięgu. Studium egzegetyczne powstała pod kierownictwem o. prof. Adama Ryszarda Sikory OFM. Kierownik projektu naukowego Wiążąca moc umów. Źródła swobody umów w prawie kanonicznym a współczesne kontrowersje co do jej podstaw realizowanego w ramach programu MNiSW „Diamentowy Grant". 
Od roku akademickiego 2015/2016 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Były wiceprezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides".
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii prawa kanonicznego, a zwłaszcza wzajemnych oddziaływań między prawem kanonicznym a porządkami świeckimi. 

Strona internetowa (publikacje):
amu.academia.edu/PiotrAlexandrowicz
Lista publikacji (plik PDF)