26 października 2015

Konkurs im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie

Sąd Konkursowy Konkursu im. Prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w roku 2014/2015 wyłonił laureatów spośród 19 zgłoszonych prac. Wyróżnienia otrzymali dwaj absolwenci, którzy przygotowali prace w naszej Katedrze:
- mgr Piotr Alexandrowicz za pracę pt. Odkrycie swobody umów w XII-wiecznej nauce prawa kanonicznego, napisaną pod kierunkiem prof. W. Dajczaka
- mgr Paweł Michalak za pracę pt. Etapy kariery rzemieślniczej w świetle akt cechowych miasta Pleszewa z XVII i XVIII wieku, przygotowaną pod kierunkiem prof. A. Gulczyńskiego.
Gratulujemy!