03 października 2015

Działalność Katedry (lata 2013-2014)

 Seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim” (Gułtowy, 1-2.06.2015r.)

Lokalny konkurs prawa rzymskiego (edycja 2015)

Seminarium naukowe "Prawo a język” (Świdnica, 12-14.12.2014)

"Sztuka a prawo karne" - wystawa CIN

Konkurs "Prawo rzymskie a świat współczesny" (edycja 2014)

Konferencja Naukowa "Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne" (Poznań, 9-10.04.2014)

Konferencja "Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych" (Poznań, 14.03.2014)

Seminarium naukowe "Prawo a język" (Toruń, 22-24.11.2013r.)

Konferencja Komparatystyczna "Od empatio venditio do Common European Sales Law - w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży"(25-26.04.2013)

Program NIMOZ i WPiA UAM "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce"