29 października 2015

Zmiana godziny dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 30.10.2015r (piątek)

Z powodu posiedzenia komisji dziekańskiej, dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 30. października 2015 roku (piątek) odbędzie się wyjątkowo w godzinach 12.30-13.30.

26 października 2015

Konkurs im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie

Sąd Konkursowy Konkursu im. Prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w roku 2014/2015 wyłonił laureatów spośród 19 zgłoszonych prac. Wyróżnienia otrzymali dwaj absolwenci, którzy przygotowali prace w naszej Katedrze:
- mgr Piotr Alexandrowicz za pracę pt. Odkrycie swobody umów w XII-wiecznej nauce prawa kanonicznego, napisaną pod kierunkiem prof. W. Dajczaka
- mgr Paweł Michalak za pracę pt. Etapy kariery rzemieślniczej w świetle akt cechowych miasta Pleszewa z XVII i XVIII wieku, przygotowaną pod kierunkiem prof. A. Gulczyńskiego.
Gratulujemy!

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Z uwagi na nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału oraz wykład prof. M. Nowaka, dyżur w dniu 27 października prof. A. Gulczyński pełnić będzie w pok. 14 w budynku dziekanatu

Odwołany dyżur mgr Aleksandry Guminiak w dniu 26.10.2015r. (poniedziałek)

Dyżur mgr Aleksandry Guminiak w dniu 26 października 2015 roku (poniedziałek) nie odbędzie się. Dyżur wtorkowy pozostaje bez zmian. W sprawach pilnych Pani Magister prosi o kontakt mailowy pod adresem aleksandra.guminiak@amu.edu.pl

22 października 2015

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 23.10.2015r. (piątek)

Z powodu wyjazdu służbowego prof. Wojciech Dajczak odwołuje swój dyżur w dniu 23. października 2015 roku (piątek).

21 października 2015

dr hab. J. Wiewiorowski - odwołany dyżur 22.10.2015

Z powodu dodatkowych obowiązków służbowych odwołuję dyżur w dniu 22 października br.
W razie konieczności proszę o kontakt mailowy.

Z poważaniem
J. Wiewiorowski

19 października 2015

Spotkanie Koła Naukowe "Bona Fides" (wtorek 20.10.2015r., 19:00).

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” zaprasza na spotkanie z ass. iur. Thomasem Raffem (Uniwersytet w Heidelbergu). Gość wygłosi w języku polskim wystąpienie pt.

,,Ochrona własności w porządkach prawnych wybranych państw Europy kontynentalnej". 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 października 2015 roku, o godz.19:00 w sali 4.1 CIN.

Na spotkanie szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się w działalność Koła. 

18 października 2015

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Z uwagi na posiedzenie Rady Wydziału oraz obrady komisji doktorskiej, dyżur w dniu 20 października prof. A. Gulczyński pełnić będzie w pok. 14 w budynku dziekanatu

15 października 2015

Sukces mgra Adama Kozaka

Z przyjemnością informujemy, że książka doktoranta w naszej katedrze mgr. Adama Kozaka pt. Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519 została nominowana do Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2014, ufundowanej przez Dyrektora Instytutu Historii PAN.  


Książka przeszła wraz z pięcioma innymi do drugiego etapu konkursu, którego rozstrzygnięcie nastąpi 11 grudnia br. podczas obrad Jury, złożonego Rady Redakcyjnej i Redakcji „Studiów Źródłoznawczych”.

Dyżur dr Wojciech Szafrański

Z powodów służbowych dyżur dnia 19 X br. zostaje odwołany

dr Wojciech Szafrański

09 października 2015

Sylabusy (opisy modułów kształcenia)

Poniżej w formie plików PDF umieszczone są sylabusy (moduły) przedmiotów poszczególnych pracowników Katedry, a także ogólne reguły uczestnictwa w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) z przedmiotów: "Prawo rzymskie""Łacińska terminologia prawnicza i retoryka" oraz "Historia prawa prywatnego".


Rok akademicki 2016/2017
 
Prof. Wojciech Dajczak (wykład) i inni (ćwiczenia)
- Prawo rzymskie (kierunek prawo)

Prof. Wojciech Dajczak (SSP) / Dr Jan Andrzejewski (NSP)
- Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (kierunek prawo)

Ogólne reguły uczestnictwa w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) z przedmiotów:
        - Łacińska terminologia prawnicza i retoryka
        - Prawo rzymskie

----------------------------------

Prof. Andrzej Gulczyński (wykład) i inni (ćwiczenia)
- Historia prawa prywatnego (kierunek prawo) 

Ogólne reguły uczestnictwa w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) z przedmiotu:
        - Historia prawa prywatnego
 
----------------------------------

Prof. Andrzej Gulczyński
- Archeologia prawna (kierunek prawo, przedmiot do wyboru)
- Europejska przestrzeń kulturowa (kierunek prawo europejskie)
- Procesy prawnej integracji Europy (kierunek prawo europejskie)  
- Europejska kultura prawna – prawo prywatne (kierunek prawo europejskie, przedmiot do wyboru)
- Turystyka a administracja (kierunek administracja)

-----------------------------------

Dr Wojciech Szafrański
- Ochrona dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej  (kierunek prawo europejskie)
- Zagrożenia współczesnej demokracji  (kierunek prawo europejskie)

----------------------------------
   
Dr Jan Andrzejewski  
- Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego (kierunek prawo, przedmiot do wyboru)
Ogólne reguły zaliczenia przedmiotu "Wielcy prawnicy..." PDF


************************************
ARCHIWUM

Rok akademicki 2015/2016

Prof. Wojciech Dajczak i inni
- Prawo rzymskie (kierunek prawo)

Prof. Andrzej Gulczyński i inni
- Historia prawa prywatnego (kierunek prawo)


Prof. Wojciech Dajczak
- Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (kierunek prawo)
- Europejskie prawo prywatne (kierunek prawo europejskie)
Law of Obligations. Roman Foundations of the European Legal Tradition (Erasmus)

Prof. Andrzej Gulczyński
Procesy prawnej integracji Europy (kierunek prawo europejskie)
- Prawo i polityka turystyczna Unii Europejskiej (kierunek prawo europejskie)

Dr hab. Jacek Wiewiorowski
- Rzymskie prawo państwowe (kierunek prawo)
- Roman Family Law and its Evolutionary Context (Erasmus)
Management Methods (Erasmus)

Dr Wojciech Szafrański
Prawo ochrony zabytków (kierunek prawo)
Prawo i polityka kulturalna UE (kierunek prawo)
Prawo i polityka kulturalna UE (kierunek prawo europejskie)
Ochrona dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej (kierunek prawo europejskie)
Zagrożenia współczesnej demokracji (kierunek prawo europejskie)
Ochrona zabytków (kierunek administracja, stacjonarne)
- Ochrona zabytków (kierunek administracja, niestacjonarne)


07 października 2015

dr hab. Jacek Wiewiorowski - dyżury w październiku 2015 r.

Informuję, że z powodu mojego wyjazdu służbowego dyżur w czwartek 8 października zostaje odwołany. W innych terminach w tym miesiącu dyżury powinny odbyć się zgodnie z planem, tj.:
- wtorek, godz. 12.00-14.00, sala nr 101 CI ul. św. Marcin 90;
- czwartek, godz. 10.30-11.30, sala 1.2 CIN, Al. Niepodległości 53.

Z poważaniem
J. Wiewiorowski

Egzamin - Historia prawa

Szanowni Państwo,

nie widzę powodów do przesuwania terminu egzaminu z Historii Prawa wyznaczonego na najbliższy wtorek. Zgodnie z sugestię, wyznaczyłem egzamin na godziny popołudniowe, nie ma też kolizji z egzaminem z Prawa rzymskiego. Inne argumenty uznać muszę za jednostkowe; sam egzamin z założenia dotyczy przypadków szczególnych.

Andrzej Gulczyński

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w semestrze zimowym 2015/2016

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że w semestrze zimownym 2015/2016 będzie pełnił dyżury w następujących w p. 101 CI (ul. Św. Marcin 90) we:
- wtorki w godzinach 13:00-14:30;
- piątki w godzinach 10:30-11:30.

mgr Piotr Alexandrowicz

Mail: p.alexandrowicz@op.pl

Poznaniak (ur. 1991), absolwent LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu i laureat XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2010). Ukończył studia prawnicze na WPiA UAM (2015). Pracę magisterską Odkrycie swobody umów w XII-wiecznej nauce prawa kanonicznego napisał na seminarium prof. Wojciecha Dajczaka (praca otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na WPiA UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2014/2015). Ukończył teologię na Wydziale Teologicznym UAM w ramach międzykierunkowych studiów humanistycznych (2015). Praca magisterska Ḥoq-'ôlām i ḥuqqat 'ôlām w Pięcioksięgu. Studium egzegetyczne powstała pod kierownictwem o. prof. Adama Ryszarda Sikory OFM. Kierownik projektu naukowego Wiążąca moc umów. Źródła swobody umów w prawie kanonicznym a współczesne kontrowersje co do jej podstaw realizowanego w ramach programu MNiSW „Diamentowy Grant". 
Od roku akademickiego 2015/2016 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Były wiceprezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides".
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii prawa kanonicznego, a zwłaszcza wzajemnych oddziaływań między prawem kanonicznym a porządkami świeckimi. 

Strona internetowa (publikacje):
amu.academia.edu/PiotrAlexandrowicz
Lista publikacji (plik PDF)

mgr Mikołaj Labijak

Mail: mikolaj.labijak@amu.edu.pl


Mikołaj Labijak (ur. 1991 r.). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu (2010 r.). W latach 2010-2015 studiował na Wydziale Prawa i Administracji UAM, na kierunku prawo. W roku 2015 uzyskał tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy pt. "Uzupełnianie treści umów. Analiza porównawczo-historyczna tradycji civil law i common law na przykładzie prawa polskiego i angielskiego", napisanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. Od roku akademickiego 2015/2016 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. W czasie studiów działał w Kole Naukowym Prawa Rzymskiego „Bona Fides” jako jego wiceprezes, a następnie przed dwie kadencje jako prezes. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komparatystyki prawa prywatnego oraz historii prawa.

03 października 2015

Działalność Katedry (lata 2013-2014)

 Seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim” (Gułtowy, 1-2.06.2015r.)

Lokalny konkurs prawa rzymskiego (edycja 2015)

Seminarium naukowe "Prawo a język” (Świdnica, 12-14.12.2014)

"Sztuka a prawo karne" - wystawa CIN

Konkurs "Prawo rzymskie a świat współczesny" (edycja 2014)

Konferencja Naukowa "Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne" (Poznań, 9-10.04.2014)

Konferencja "Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych" (Poznań, 14.03.2014)

Seminarium naukowe "Prawo a język" (Toruń, 22-24.11.2013r.)

Konferencja Komparatystyczna "Od empatio venditio do Common European Sales Law - w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży"(25-26.04.2013)

Program NIMOZ i WPiA UAM "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce"

02 października 2015

Egzamin - Historia prawa

Szanowni Państwo,
nie widzę powodów do przesuwania terminu egzaminu z Historii Prawa wyznaczonego na najbliższy wtorek. Zgodnie z sugestię, wyznaczyłem egzamin na godziny popołudniowe, nie ma też kolizji z egzaminem z Historii prawa. Inne argumenty uznać muszę za jednostkowe; sam egzamin z założenia dotyczy przypadków szczególnych
Andrzej Gulczyński