30 czerwca 2015

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w okresie wakacyjnym

W okresie, gdy nie ma zajęć dydaktycznych prof. Wojciech Dajczak będzie odbywał dyżury w następujących terminach:
- 14.07. (wtorek), g. 9.30-10.30
- 8.09. (wtorek), g. 9.30-11.00
- 29.09. (wtorek), g. 12.30-14.00.