30 czerwca 2015

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w okresie wakacyjnym

W okresie, gdy nie ma zajęć dydaktycznych prof. Wojciech Dajczak będzie odbywał dyżury w następujących terminach:
- 14.07. (wtorek), g. 9.30-10.30
- 8.09. (wtorek), g. 9.30-11.00
- 29.09. (wtorek), g. 12.30-14.00.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie z prawa rzymskiego

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dużą liczbę przesyłanych usprawiedliwień nieobecności na egzaminie z prawa rzymskiego w czerwcu i pytania o możliwość przystąpienia do tego egzaminu w pierwszym terminie we wrześniu uprzejmie podaję zasady ogólne, którymi kieruję się przy ocenie tego rodzaju spraw:
  1. Kopię usprawiedliwienia proszę złożyć w sekretariacie Katedry (p. 109, Collegium Iuridicum) lub przesłać na adres domza@amu.edu.pl w terminie do 13.07.2015;
  2. Osoby, które usprawiedliwiły stosownym dokumentem nieobecność na egzaminie czerwcowym mogą przystąpić do pierwszego terminu tylko na pierwszym z wyznaczonych terminów wrześniowych.
  3. pierwsze terminy egzaminu zostały wyznaczone w czerwcu i poza przypadkiem wskazanym w pkt. drugim nie mam podstaw dla egzaminowania w pierwszym terminie po 30.06.2015.
  4. Niestety nie mam możliwości przeprowadzania egzaminów poza terminami wskazanymi w USOS.
Wojciech Dajczak

25 czerwca 2015

Dyżury mgr Kruszyńskiej-Koli w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym dyżury mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli odbędą się:
1) 7 lipca (wtorek), godz. 13:30-14:30
2) 8 września (wtorek), godz. 13:30-14:30.
W pilnych sprawach możliwy jest kontakt mailowy (joanna.kruszynska@amu.edu.pl).

22 czerwca 2015

Zmiana godzin dyżuru w dniu 23.06. br. - dr hab. J. Wiewiorowski

W dniu 23 czerwca br. dyżur odbędę w godzinach 10.00-12.00, sala nr 101 Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90. Przewidziane tego dnia kolokwium habilitacyjne zostało odwołane w trybie nagłym ale mimo tego dodatkowe obowiązki służbowe powodują konieczność zmiany terminu dyżuru.
Za utrudnienia przepraszam. 

Z poważaniem
J. Wiewiorowski

21 czerwca 2015

Zmiana godzin dyżuru 23.06. - dr hab. J. Wiewiorowski

Informuję, że w dniu 23 czerwca br. dyżur odbędę wyjątkowo w godzinach 8.00-9.00, sala nr 101 Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90. Zmiana spowodowana jest z udziałem w wyznaczonym w tym dniu kolokwium habilitacyjnym oraz dodatkowymi obowiązkami służbowymi, które uniemożliwiają mi wbrew wcześniejszym zapowiedziom wyznaczenie dyżuru w godzinach wczesnopopołudniowych.
W pozostałe wtorki do 15 lipca planuję dyżurować zgodnie z planem, tj. w godzinach 12.00-14.00 a o ewentualnych zmianach informować będę Państwa na bieżąco. 

Z poważaniem
J. Wiewiorowski

18 czerwca 2015

Zmiana godziny dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 23 czerwca 2015 roku (wtorek)

Dyżur profesora Wojciecha Dajczaka w dniu 23 czerwca 2015 roku (wtorek) odbędzie się wyjątkowo w godzinach 8:00-9:30. Przyczyną zmiany godziny jest wyznaczone na ten dzień kolokwium habilitacyjne.

17 czerwca 2015

Zmiana terminów dyżurów dr hab. Jacek Wiewiorowski

Szanowni Państwo,
informuję, że z powodu zakończenia zajęć dydaktycznych zawieszam swój dyżur w czwartki i dyżurować będę jedynie we wtorki, godz. 12.00-14.00, sala nr 101 Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90. 
W okresie między 15 lipca - 15 września br. najpierw przebywam na urlopie i później jestem za granicą w związku z uzyskanym stypendium naukowym. Uprzedzam, iż z powodu Rady Wydziału 23 czerwca dyżur odbędę zapewne z dużym opóźnieniem - osobna informacja na ten temat pojawi się na stronie www.rzym.amu.edu.pl.

Z poważaniem
J. Wiewiorowski


15 czerwca 2015

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka dotyczący egzaminów z prawa rzymskiego

Szanowni Państwo,
wobec powtarzającym się pytań, wniosków, usprawiedliwień dotyczących egzaminu z prawa rzymskiego w semestrze letnim 2014/2015 wyjaśniam, że w tych sprawach kieruję się następującymi zasadami:
  1. Osoby, które nie przyszły na egzamin we wskazanym w USOS terminie mają możliwość zdawania egzaminu w innym – wskazanym w USOS – terminie czerwcowym jeśli na sali będą wolne miejsca. Dlatego nie podpisuję zgód na zmianę terminu egzaminu w USOS. Deklaruję, że jeśli będą miejsca na sali, to każdy obecny będzie mógł pisać egzamin. Gdy miejsca nie będzie, możliwość pisania przez osoby nie wpisane do USOS na dany termin odpadnie.  
  2. Osoby, które chcą usprawiedliwić nieobecność na egzaminie zaświadczeniem, proszę aby jego kopię przyniosły na termin, na którym będą zdawać egzamin po raz pierwszy.
  3. W lipcu egzaminów z prawa rzymskiego nie będzie.
  4. Zdawanie egzaminu w pierwszym terminie we wrześniu wymaga zgody kierownika studiów (właściwego prodziekana).
Wojciech Dajczak

Dyżury pracowników w dniu 16 czerwca 2015 roku (wtorek)

W dniu 16 czerwca 2015 roku (wtorek) odbędzie się obrona doktorska doktoranta Katedry, zaś po południu na Wydziale ma miejsce uroczystość odnowienia doktoratu prof. Rabskiej. Z tego względu dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w tym dniu jest odwołany
Zalecamy też zapoznać się z komunikatami innych pracowników Katedry, dotyczącymi ich dyżurów w tym dniu.

dyżury czerwcowe - dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
w ostatnich tygodniach czerwca dyżury będę odbywał w następujących dniach:
23 VI - godz. 8.00-9.00 oraz 17.00-18.00, p. 104 CI
26 VI - godz. 9.00-11.00 p. 104 CI
30 VI - godz. 13.00-14.00 p. 104 CI
Dyżur dnia 16 i 17 VI zostaje odwołany
W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy
Wojciech Szafrański

10 czerwca 2015

Odwołany dyżur mgra Jana Andrzejewskiego

Dyżur mgra Jana Andrzejewskiego w dniu 16 czerwca 2015 roku (wtorek) nie odbędzie się. Wyznaczony zostaje dodatkowy termin w środę 17 czerwca 2015 roku w godzinach 11:15-12:15.

Zmiana godziny dyżurów prof. Wojciecha Dajczaka w poniedziałki

Profesor Wojciech Dajczak zmienia godziny swojego dyżuru w poniedziałki. Odtąd, do końca czerwca dyżury będą się odbywać w godzinach 11:15-12:15.

09 czerwca 2015

Obrona doktorska mgr. Jana Andrzejewskiego

Obrona doktorska mgr. Jana Andrzejewskiego pt. „Laesio enormis i wyzysk. Tradycja prawna a przeciwdziałanie nieekwiwalentności świadczeń w prawie prywatnym Austrii, Niemiec i Polski” odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w Sali 1.1 CIN. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Dajczak.

08 czerwca 2015

Zmiana godziny dyżuru mgr Aleksandry Guminiak

Dyżur mgr Aleksandry Guminiak w dniu 9 czerwca 2015 roku (wtorek) został przeniesiony z godziny 11:30 na godzinę 15:00. Dodatkowo wyznaczony zostaje dodatkowy termin dyżuru w czwartek 11 czerwca 2015 roku w godzinach 12:00-13:00.

07 czerwca 2015

Odwołany dyżur - dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
z powodu wyjazdu służbowego odwołany zostaje dyżur dnia 10 VI br. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.
Wojciech Szafrański

06 czerwca 2015

Zmiana godziny dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 08.06.2015r. (poniedziałek)

W dniu 8 czerwca 2015 roku prof. Wojciech Dajczak będzie pełnił dyżur wyjątkowo w godzinach 11:15-12:15.

02 czerwca 2015

Wyniku finału konkursu prawa rzymskiego AD 2015

Zwycięzcą finału VI edycji konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" został reprezentant UAM - Piotr Kaźmierski. Drugie miejsce zajęła Karolina Cieślik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Trzeciego miejsca nie przyznano. Wyróżnienia otrzymali Lenka Štĕpànová (Uniwerstytet w Ołomuńcu, Czechy) oraz Tomasz Pilikowski (Uniwersytet Jagielloński).

Finał odbył się w dniu 1 czerwca 2015 roku w Sali Senatu UAM.

GRATULUJEMY!

01 czerwca 2015

Egzaminy

Szanowni Państwo,
terminy egzaminów zostały ogłoszone ze znacznym wyprzedzeniem. Podczas wykładów dla wszystkim grup zapowiadałem, że ostatni termin zawsze wszystkim studentom najbardziej odpowiada. Nawet jeśli tego dnia zdają jeszcze trzy inne egzaminy. Jeśli w sobotę udzieliłem odpowiedzi, że nie ma możliwości powiększenia limitu (= sali), to pisanie w poniedziałek ponownie niewiele zmieni, bo sala nie uległa przebudowie. Egzaminy powinny odbywać się w czasie sesji, nie planuję zatem przeprowadzania egzaminów w lipcu i sierpniu.


Andrzej Gulczyński

Zmiana godzin dyżuru dr hab. J. Wiewiorowski

Szanowni Państwo,
w związku z udziałem w międzynarodowym seminarium "Znaczenie i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim" dyżur we wtorek 2 czerwca br. odbędę w godzinach 13.00-15.00.
Z poważaniem
J. Wiewiorowski