25 maja 2015

dyżur - dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
dyżur dnia 26 V br., przesunięty zostaje z godz. 12.00 na godz. 13.00
Wojciech Szafrański