29 maja 2015

Odwołane dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w dniach 1-2.06.2015r.

Z uwagi na finał konkursu prawa rzymskiego (informacje TUTAJ) oraz międzynarodowe seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim” (informacje TUTAJ) dyżury prof. Wojciecha Dajczaka dniach 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek) oraz 2 czerwca 2015 roku (wtorek) są odwołane.

27 maja 2015

Finał konkursu prawa rzymskiego (Poznań, 1 czerwca 2015 roku, godzina 11:45, Sala Senatu UAM)

W dniu 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 11:45 w Sali Senatu Collegium Minus UAM odbyła się VI edycja międzynarodowego konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny". O zwycięstwo walczyło 16 studentów z Polski i Czech (w tym trzech reprezentantów WPiA UAM), których oceniała Komisja Konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli europejskiej nauki prawa rzymskiego.

Zwycięzcą finału został: reprezentant UAM – Piotr Kaźmierski.
Drugie miejsce zajęła Karolina Cieślik z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Trzeciego miejsca nie przyznano.

Wyróżnienia otrzymali Lenka Štĕpànová reprezentująca Uniwersytet w Ołomuńcu oraz Tomasz Pilikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie gratulujemy!


Konkurs poprzedziło wystąpienie Profesora Christopha Beckera z Uniwersytetu w Augsburgu pt. "Gaius in Poland and Germany".

26 maja 2015

Międzynarodowe Seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim” (Gułtowy, 1-2.06.2015r.)

W dniach 1 – 2 czerwca 2015 roku w Zespole Pałacowo–Parkowym UAM w Gułtowach odbyło się Międzynarodowe Seminarium pt. „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim”. W spotkaniu organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” udział wzięli studenci z Uniwersytetu w Augsburgu (Niemcy) oraz reprezentanci Uniwersytetów: Jagiellońskiego oraz Warszawskiego.

Dyskusję moderowali m.in.: prof. Christoph Becker (Uniwersytet w Augsburgu), dr Petr Dostalík (Uniwersytet w Ołomuńcu), dr Pavel Salák (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Jaromír Tauchen (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Ondřej Horák (Uniwersytet w Ołomuńcu), mgr Aleksander Grebieniow (Uniwersytet w Bernie), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ), prof. Rafał Wojciechowski (UWr) oraz prof. Wojciech Dajczak.

Celem spotkania była próba porównania znaczenia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim. Prelegenci występowali w parach, przedstawiając regulacje podobnych zagadnień w swoich porządkach prawnych. Omówione zostały zagadnienia takie jak zakres treści umowy, nabycie od nieuprawnionego, zasiedzenie czy też odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na zasadzie słuszności.

Dyskusja po każdym z wystąpień prowadzona była w językach angielskim oraz niemieckim. Seminarium pozwoliło nie tylko na szersze spojrzenie na zagadnienie dobrej wiary poprzez pryzmat dwóch systemów prawnych, ale także stanowiło doskonałą okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy studentami z Polski i Niemiec. Spotkanie przyczyniło się także do zacieśniania współpracy międzynarodowej oraz promocji Wydziału za granicą.

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka

Z powodu wyjazdu dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 26 maja 2015 roku (wtorek) nie odbędzie się.

25 maja 2015

dyżur - dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
dyżur dnia 26 V br., przesunięty zostaje z godz. 12.00 na godz. 13.00
Wojciech Szafrański

Ogólnopolska Olimpiada Historyczno-Prawna - III miejsce WPiA UAM

Reprezentacja WPiA UAM w składzie Piotr Kaźmierski, Krystian Jabłoński, zajęła III miejsce w Finale Olimpiady Historyczno-Prawnej im. prof. Michała Sczanieckiego, odbywającym się na UKSW w Warszawie. W przyszłym roku Olimpiada odbędzie się w Krakowie, reprezentanci UJ wygrali bowiem edycję 2015 r.
Gratulacje    

21 maja 2015

Odwołane dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w tygodniu 25-29.05.2015r.

Profesor Wojciech Dajczak odwołuje dyżury w tygodniu 25-29.05.2015r.
Nie odbędą się więc dyżury w dniach 25 maja 2015 roku (poniedziałek), 26 maja 2015 roku (wtorek) oraz dyżury dla studentów programu Erasmus w dniu 28 maja 2015 roku (czwartek). 

Wyniki lokalnego konkursu prawa rzymskiego

Laureatami XIII edycji lokalnego konkursu prawa rzymskiego na naszym Wydziale zostali:
1. Piotr Kaźmierski
2. Jakub Grabowski
3. Karolina Kroczak
(na zdjęciu poniżej).

Gratulujemy!
Laureaci będą reprezentować UAM w finale etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 toku (poniedziałek) w Poznaniu.


19 maja 2015

Wyniki eliminacji Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego

Po eliminacjach (teście), który odbył się w dniu 18 maja 2015 roku (poniedziałek),  do dalszego etapu Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Karolina Kroczak 
 2. Piotr Kaźmierski 
 3. Jakub Grabowski 
 4. Krystian Binkofski 
 5. Filip Bęczkowski 
 6. Piotr Szachow 
 7. Dominika Błaszak 
 8. Marta Adamska 

Etap finałowy lokalnego konkursu prawa rzymskiego odbędzie się w czwartek 21 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w Sali Senatu (UAM) tj. w sali na pierwszym piętrze Rektoratu przy ul. Wieniawskiego (budynek obok Collegium Iuridicum przy ul. Św. Marcin 90).

ZAPRASZAMY!

17 maja 2015

Dyżur dr Wojciech Szafrański

Z powodu wyjazdu służbowego odwołuję dyżur dnia 19 V br.
Wojciech Szafrański

15 maja 2015

Kolokwium HPP

Szanowni Państwo,
wyniki z kolokwium z dnia 13 V br.
Jednocześnie informuję, iż osoby wybierających się na egzamin z HPP dnia 26 V br., zobowiązane są do przystąpienia do ostatecznego zaliczenia dnia 25 V br., godz. 9.30, p. 104 CI.

  godz. 8.30
nr 1  dst+
nr 2 dst+
nr 3 ndst+
nr 4 dst
nr 5 db-
nr 6 dst
nr 7 ndst+
nr 8 dst+
nr 9 dst+
nr 10 dst+
nr 11 dst-
nr 12 dst-
nr 13 db-
nr 14 ndst
nr 15 dst+
nr 16 dst+
nr 17 db
nr 18 db
nr 19 db-
nr 20 db-
nr 21 db –
nr 22 ndst+
nr 23 dst-
nr 24 ndst
nr 25 dst-
nr 26 dst+
nr 27 dst
nr 28 dst

godz. 10.15
nr 1 ndst
nr 2 dst
nr 3 ndst+
nr 4 dst+
nr 5 db-
nr 6 dst-
nr 7 ndst
nr 8 dst+
nr 9 db-
nr 10 dst-
nr 11 dst-
nr 12 ndst
nr 13 ndst+
nr 14 dst+
nr 15 dst-
nr 16 db
nr 17 dst+
nr 18 dst
nr 19 ndst
nr 20 ndst+
nr 21 ndst+
nr 22 ndst+
nr 23 ndst+
nr 24 ndst
nr 25 ndst+
nr 26 dst
nr 27 dst
nr 28 dst
nr 29 db
nr 30 ndst
nr 31 dst-
nr 32 db-
nr 33 dst
nr 34 (A.P.) ndst
nr 35 ndst+
nr 36 db
nr 37 dst
nr 38 ndst
nr 39 db
nr 40 dst
nr 41 ndst+
nr 42 dst
nr 43 ndst+

Wojciech Szafrański

13 maja 2015

Zmiana terminów dyżurów dr hab. Jacek Wiewiorowski

Informuję, że od dnia 14 maja br. dyżury w czwartki odbywam w godzinach 16.30-17.30, sala 1.2. Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53.
Z poważaniem
J. Wiewiorowski

08 maja 2015

Lokalny konkurs prawa rzymskiego (edycja 2015)

Laureatami XIII edycji (AD 2015) lokalnego konkursu prawa rzymskiego na naszym Wydziale zostali:
 1. Piotr Kaźmierski (na zdjęciu w środku)
 2. Jakub Grabowski (na zdjęciu z lewej)
 3. Karolina Kroczak (na zdjęciu po prawej)
Gratulujemy!
Laureaci będą reprezentować UAM w finale etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 toku (poniedziałek) w Poznaniu.

Trójka laureatów pokonała pozostałą piątkę finalistów, którymi byli: Krystian Binkofski, Filip Bęczkowski, Piotr Szachow, Dominika Błaszak oraz Marta Adamska.

***


Etap Lokalny
Serdecznie od wzięcia udziału w konkursie prawa rzymskiego, organizowanym na naszym Uniwersytecie już po raz siódmy przez po raz siódmy na przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań .

Konkurs adresowany jest do studentów I roku prawa.

Eliminacje etapu lokalnego odbędą się w poniedziałek 18 maja 2015 roku o godzinie 11:00 w sali Eta w CIN. Zadaniem uczestników polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, w którym zakres pytań pokrywa się z zakresem pytań egzaminacyjnych.
Eliminacje wyłaniają ósemkę finalistów etapu lokalnego. 
Finał etapu lokalnego odbędzie się 21 maja 2015 roku (czwartek) w CIN. Godzina i sala zostanie podana przez organizatorów.

Ósemka finalistów etapu lokalnego uzyskuje zwolnienie z kazusu na egzaminie (na tych samych zasadach co student, który uzyskał ocenę 4.5 lub 5.0 w ramach konwersatorium) lub możliwość zadawania egzaminu ustnego. Trójka laureatów etapu lokalnego awansuje do etapu krajowego oraz może skorzystać ze zwolnienia z egzaminu z prawa rzymskiego z oceną 5.0, 4.5 albo 4.0 (w zależności od poziomu finału).

Ogólnopolski finał konkursu prawa rzymskiego odbędzie się w tym roku w Poznaniu na naszym Uniwersytecie w dniu 1 czerwca 2015 toku (poniedziałek).

Regulamin etapu lokalnego konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

Ogłoszenie o ogólnopolskim konkursie prawa rzymskiego znajdą Państwo TUTAJ.

Zapraszamy!

06 maja 2015

Zaliczenie HPP

Szanowni Państwo,
wyniki z HPP
godz. 14.00
nr 1 db
nr 2  dst+
nr 3 dst-
nr 4 dst+
nr 5 dst
nr 6 dst
nr 7 dst-
nr 8 db-

godz. 15.45
nr 1 db+
nr 2 db-
nr 3 db+
nr 4 db-
nr 5 db-
nr 6 ndst

Wojciech Szafrański