30 czerwca 2014

Dyżury mgr Joanny Kruszyńskiej w okresie wakacyjnym

Dyżury mgr Joanny Kruszyńskiej w okresie wakacyjnym odbędą się w następujących terminach:

- 15 lipca 2014 r. (wtorek) od godziny 8:00-9:00;

- 11 września 2014 r. (czwartek) od godziny 8:00-9:00;

- 18 września 2014 r. (czwartek) od godziny 8:00-9:00.

Wszystkie dyżury odbędą się w p. 101 Collegium Iuridicum.

W sprawach pilnych możliwy jest kontakt mailowy - joanna.kruszynska@amu.edu.pl

25 czerwca 2014

Egzaminy - usprawiedliwienia

Z uwagi na lawinowo wzrastające zachorowania i przypadki losowe proszę o dokonywanie zgłoszenia przyczyn nieobecności na egzaminach wyłącznie na formularzach (z załączeniem stosownej dokumentacji) i kierowanie ich do sekretariatu Katedry, pok. 109. Umożliwi to rozpatrzenie sprawy i dołączenie dokumentów do Państwa akt personalnych. Andrzej Gulczyński

23 czerwca 2014

Terminy egzaminów poprawkowych z prawa rzymskiego

Egzaminy poprawkowe z prawa rzymskiego odbędą się we wrześniu w następujących terminach (zapisy poprzez USOS):
- 4.09. g. 9.00 /Auditorium Maximum/ limit: studia stacjonarne do 150 osób
- 6.09., g. 10.00 /Auditorium Maximum/ limit: studia niestacjonarne do 200 osób, stacjonarne do 25 osób
- 8.09., g. 17.00 /Auditorium Maximum/ limit: studia niestacjonarne do 220 osób
- 15.09, g. 17.00 /Auditorium Maximum/ limit: do 100 osób

20 czerwca 2014

Dyżury prof A. Gulczyńskiego w okresie wakacji

W okresie wakacji prof. A. Gulczyński pełnić będzie dyżury w następujące dni:
30 czerwca, godz. 12-13, pok. 14 (dziekanat)
1 lipca, godz. 11-12, pok. 101 Coll. Iuridicum
7 lipca, godz. 12-13, pok. 14 (dziekanat)
8 lipca, godz. 11-12, pok. 101 Coll. Iuridicum
15 września, godz. 15.30-16.30 pok. 14 (dziekanat)
19 września, godz. 15.30-16.30 pok. 14 (dziekanat)
29 września, godz. 12-13, pok. 14 (dziekanat)

17 czerwca 2014

Zmiana godzin dyżuru mgra Jakuba Stolarka

Uprzejmie informuję, że dyżur w najbliższy poniedziałek (23 czerwca 2014 r.) odbędzie się wyjątkowo w godz. 8.00-9.00, p. 101 CI.

Jakub Stolarek

10 czerwca 2014

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 12 czerwca 2014 roku

Z powodu wyjazdu służbowego profesor Wojciech Dajczak odwołuje swój dyżur w dniu 12 czerwca 2014 roku (czwartek).

09 czerwca 2014

Informacja dotycząca zapisów na egzamin z prawa rzymskiego

Profesor Wojciech Dajczak uprzejmie informuje, że nie ma możliwości dopisania dodatkowych osób na terminy 28 i 30 czerwca. Powodem jest to, że pojemność sali na to nie pozwala.
Osoby - także z NSP - które z przyczyn losowych nie przyszły na dotychczasowe terminy Profesor informuje, że bez dodatkowego wpisu w USOS mogą one z zaświadczeniem usprawiedliwiającym nieobecność przyjść na egzaminy:
16.06.2014, g. 10.00 A. Max.
23.06.2014, g. 10.00 A. Max.

07 czerwca 2014

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

W dniu 3 czerwca 2014 roku (wtorek) w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się finał V edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), prof. Tomasz Giaro (UW) – przewodniczący, radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Pavel Salák (Uniwersytet w Brnie, Czechy), dr Michal Turosik (Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Czternastu finalistów Konkursu zakwalifikowało się albo z konkursów wydziałowych, albo na podstawie przedłożonych Komitetowi Konkursowemu prac pisemnych
W finale Wydział Prawa i Administracji UAM reprezentowali laureaci konkursu wydziałowego: Hubert Zieliński, Damian Malicki oraz Małgorzata Anna Radkowska.

W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał (wystąpienia trwały dwa razy po dwie minuty). Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób. Uczestnicy losowali w nim jeden z pięciu kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie 5 minut na wystąpienie i 2 minuty na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Finaliści omawiali ten sam kazus, nie znając swoich odpowiedzi. Czas na przygotowanie wynosił 20 minut. Wystąpień słuchała Komisja. 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym, po przeprowadzonej dyskusji i głosowania uznała, że laureatami V finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:
I miejsce - Iwo Dzięciołowski (UWr)
II miejsce – Hubert Zieliński (UAM)
III miejsce – Igor Adamczyk (UW)


Otrzymają oni nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

Gratulujemy!

05 czerwca 2014

Odwołane dyżury dr hab. Jacka Wiewiorowskiego

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Jacka Wiewiorowskiego w dniach 4.06.-30.06. odwołane są jego terminy dyżurów dla studentów. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt mailowy (e-mail: wiew@amu.edu.pl)
Dyżury w lipcu wyznaczone są wyłącznie w dniach 1 i 15 lipca, godz. 12.00-14.00, sala nr 101 Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90.

Ostatni termin zaliczenia muzealnego (obrót dziełami sztuki)

Szanowni Państwo,
przypominam, iż ostatni termin zaliczenia muzealnego to 7 VI br., godz. 11.30 (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
Wojciech Szafrański

02 czerwca 2014

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 3.06 (wtorek)

Z powodu wyjazdu służbowego prof. Dajczak nie będzie obecny w dniu 3.06 (wtorek). Najbliższy dyżur Profesora to czwartek 5.06 godz. 8.00-9.00.

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Prof. A. Gulczyński w dniu 3 czerwca pełnić będzie dyżur w godz. 12-13 w budynku dziekanatu, pok. 14. Z powodu wyjazdu służbowego odwołuje natomiast dyżury w dniach 9 i 10 czerwca

01 czerwca 2014

Brak zaliczenia - zajęcia dr hab. J. Wiewiorowski

Lista osób, które muszą spełnić dodatkowe wymogi związane z zaliczeniem zajęć z przedmiotu "Prawo rzymskie", prowadzone przez dr. hab. J. Wiewiorowskiego w roku akademickim 2013/2014.
Dodatkowy termin zaliczenia obejmującego dwa kazusy przewidziany jest w dniu 3 czerwca br. godzina 15.00 CIN, Al. Niepodległości 53 (numer sali wyświetlony będzie na planszach w budynku). Termin ten nie dotyczy osób, z którymi wcześniej ustalono zasady zaliczenia.

Lista według numerów indeksów na dzień 1.06.2014:
398784
404208
398790
398802
398805
389889
398669
398887
398888
398896
398733
377775
398749
398816
385383
387438
398856
402017
398919
398735
364138
398819
402011
398824
400907
398741
390826
400806
119775
398792
398815
379124
400914
400965
362411