18 maja 2014

Semina magisterskie (i katalog prac magisterskich)

Osoby zainteresowanie pisaniem pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Dajczaka z zakresu:

-        porównawczego prawa prywatnego;

-        prawa rzymskiego (od antyku po kodyfikacje cywilne);
-        historii prawa prywatnego

mogą uzyskać dodatkowe informacje i zapisywać się już od 1 czerwca br. w p. 109 CI ul. św. Marcin 90 (sekretariat Katedr) lub elektronicznie u Profesora (dajczak@amu.edu.pl).


***

KATALOG PRAC MAGISTERSKICH OBRONIONYCH u prof. Wojciecha Dajczaka

W plikach PDF znajdą Państwo katalog w wersji podstawowej oraz rozszerzonej.
Prace znajdują się w Katedrze (p. 101 CI), w gabinecie prof. Dajczaka, na regale po prawej stronie od wejścia.

Katalog prac magisterskich - wersja podstawowa

Katalog prac magisterskich - wersja rozszerzona***


Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński prowadzi natomiast seminaria z zakresu:
- europejskiej kultury prawnej
- historii prawa (w ujęciu instytucjonalnym, jak i regionalnym)
- wizualizacji prawa (archeologia prawna, ikonografia prawna)
- prawnych problemów turystyki
Wszelkie informacje uzyskać można w czasie dyżurów lub mailowo (guland@amu.edu.pl)