20 lutego 2014

Zmiany w godzinach dyżurów

Uprzejmie informujemy, że wraz z rozpoczęciem się semestru letniego zmianie ulegną też niektóre godziny dyżurów pracowników Katedry i doktorantów.
Najważniejsze zmiany to: nowe godziny dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w czwartek - 8:00-9:00 (zamiast 11:30-12:30), prof. Andrzeja Gulczyńskiego w poniedziałek - 12.00-13.00, pok. 14 w dziekanacie oraz wtorek 11.30-12.30, pok. 101 oraz nowa godzina dyżuru dra hab. Jacka Wiewiorowskiego w piątek - 15:00-16:00 (zamiast 14:00-15:00).

Bieżące informacje o dyżurach znajdują się zakładce "pracownicy (godziny dyżurów)" oraz na tablicy ogłoszeń przy pokoju 101 CI ul. Św. Marcin 90.