17 listopada 2013

mgr Jakub Kruczek

Mail: kruczek.poznan@gmail.com

Urodzony 11 marca 1989 roku w Gnieźnie. Absolwent tamtejszego II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki. W 2013 roku ukończył dzienne studia prawnicze na WPiA UAM w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Uprawienia kupującego w europejskim prawie prywatnym w porównaniu do europejskiej tradycji prawnej i kodyfikacji cywilnych Niemiec, Włoch i Polski” napisaną pod opieką prof. dr hab. Wojciecha Dajczaka. Założyciel i wieloletni wiceprezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”. Odbywał w trakcie studiów staże w Senacie RP oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli. Od stycznia 2014 roku aplikant adwokacki przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w Polsce oraz we Włoszech. Jego zainteresowania naukowe obejmują cywilne prawo porównawcze, procesy unifikacji prawa prywatnego, instytucjonalne prawo europejskie oraz zagadnienia legislacji krajowej i międzynarodowej.