17 listopada 2013

mgr Marcin Lis

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90): 
piątek, godz. 10.00 - 11.00.
mail: pocztamarcinalisa@gmail.com

 
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku gospodarka przestrzenna.
Posiada doświadczenie jako samorządowiec, zarówno na funkcji radnego, którą nieprzerwanie pełni w Swarzędzu od 1998 roku, jak i na stanowiskach urzędniczych. Pracował również w publicznej oświacie, jak i przedsiębiorstwach prywatnych w branży budowlanej oraz obrotu nieruchomościami. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu oraz pracował w poznańskim biurze posła do Parlamentu Europejskiego.
Zainteresowania badawcze skupia na ewolucji prawa zagospodarowania przestrzennego, zajmują go również zagadnienia dotyczące sprawiedliwości przestrzeni oraz rozkładu zjawisk prawnych w przestrzeni.