17 listopada 2013

mgr Jakub Stolarek

Mail: stolarek@amu.edu.pl


Jakub Stolarek urodził się w 1988 roku w Turku, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2007-2012 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2011/2012 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (w ramach projektu dr Anny Pliseckiej „Bilingualism in Roman Law”). W 2012 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa na podstawie pracy „Testament ustny w średniowiecznym ius commune – doświadczenie historyczne i inspiracje dla współczesnych komparatystycznych studiów prawa spadkowego” (promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak), która  zdobyła II nagrodę w corocznym konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską. Od roku akademickiego 2012/2013 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 przebywał na stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Norweski Mechanizm Finansowy) na Uniwersytecie Islandzkim (Háskóli Íslands) w Reykjaviku. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, ius commune, prawo cywilne (zwłaszcza prawo spadkowe) oraz komparatystykę prawniczą.

Publikacje:

  • "Jurysprudencja lwowska". Ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań, 30 marca 2012 roku (sprawozdanie), Forum Prawnicze nr 4 (12)/2012,  s. 61-63.
  • Kiedy wiking zmienia się w bankiera… O zmianach w islandzkim prawie bankowym po kryzysie 2008 r., Forum Prawnicze nr 4 (18)/2013, s. 38-47.
  • Testament ustny (testamentum nuncupativum) w wybranych komentarzach Bartolusa de Saxoferrato i Baldusa de Ubaldis, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLV (2013), z. 2, s. 329-342.