17 listopada 2013

mgr Aleksandra Grześkowiak

mail: aleksandra.wojciechowska@amu.edu.pl
 
Aleksandra Grześkowiak  urodziła się w 1989 roku w Poznaniu. W roku  2008 rozpoczęła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2009 została laureatką drugiego miejsca (pierwszego nie przyznano) Konkursu Prawa Rzymskiego, organizowanego przez ELSA w Poznaniu. W tym samym roku otrzymała wyróżnienie na Olimpiadzie Historyczno-Prawnej w Warszawie. W roku akademickim 2011/2012 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (kierownikiem projektu badawczego Bilingualism in Roman Law była  dr Anna Plisecka). W semestrze zimowym roku 2012/2013 była stypendystką LLP-Erasmus na uniwersytecie w Kadyksie.  W 2013 r. uzyskała tytuł magistra prawa na podstawie pracy „Granice swobody umów w hiszpańskim, angielskim i polskim języku prawnym”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Dajczaka. Od roku akademickiego 2013/2014 jest doktorantką w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, a od stycznia 2014 r. aplikantką adwokacką. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, prawo cywilne oraz komparatystykę prawniczą.