17 listopada 2013

mgr Adam Kozak

Mail: amkozak@amu.edu.pl

 
Adam Kozak (ur. 1987 r.) jest absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2006 został finalistą XXXII Olimpiady historycznej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2012 roku. Jego praca magisterska przygotowana pod kierownictwem prof. A. Gulczyńskiego zatytułowana „Pleszewskie prawo miejskie w świetle zapisek z księgi radzieckiej 1485-1519” uzyskała wyróżnienie w Konkursie im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2011/2012. W 2013 roku uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tytuł zawodowy licencjata na kierunku historia.
Od roku akademickiego 2012/2013 jest doktorantem w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na średniowiecznym prawie miejskim w Polsce, naukach pomocniczych historii (ze szczególnym uwzględnieniem paleografii i kodykologii) oraz edytorstwie historycznym.