24 listopada 2013

Wykład prof. Andrzeja Gulczyńskiego w CK Zamek

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Andrzeja Gulczyńskiego pt.
„Czy można zobaczyć i pokazać prawo?”,
który odbędzie się 10 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Sali Balkonowej CK Zamek.

Więcej informacji po adresem: 
http://amu.edu.pl/content/uam-i-fundacja-uam-oraz-ck-zamek-zapraszaj-na-grudniowy-wykad-z-cyklu-uniwersyteckie-wykady-na-zamku-201314-wtorek-10.12.2013,-g.-1800,-sala-balkonowa-ck-zamek

17 listopada 2013

Dyżury i zajęcia dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
z powodu wyjazdu służbowego odwołuję wszystkie zajęcia i dyżury w dniach 19 XI - 1 XII br. W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail.
Wojciech Szafrański

Odwołane dyżury prof. Wojciecha Dajczaka - dodatkowy termin dyżuru

Z powodu innych obowiązków służbowych prof. Wojciech Dajczak nie będzie mógł pełnić dyżurów w dniach 5 (wtorek) i 7 (czwartek) listopada 2013 r. Z tego powodu wyznaczony został w tym tygodniu dodatkowy termin dyżuru w dniu 8  listopada 2013 (piątek) w godz. 14.00-15.00. Dyżur ja zwykle w p. 101 Collegium Iuridicum (ul. Św. Marcin 90).

mgr Aleksandra Grześkowiak

mail: aleksandra.wojciechowska@amu.edu.pl
 
Aleksandra Grześkowiak  urodziła się w 1989 roku w Poznaniu. W roku  2008 rozpoczęła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2009 została laureatką drugiego miejsca (pierwszego nie przyznano) Konkursu Prawa Rzymskiego, organizowanego przez ELSA w Poznaniu. W tym samym roku otrzymała wyróżnienie na Olimpiadzie Historyczno-Prawnej w Warszawie. W roku akademickim 2011/2012 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (kierownikiem projektu badawczego Bilingualism in Roman Law była  dr Anna Plisecka). W semestrze zimowym roku 2012/2013 była stypendystką LLP-Erasmus na uniwersytecie w Kadyksie.  W 2013 r. uzyskała tytuł magistra prawa na podstawie pracy „Granice swobody umów w hiszpańskim, angielskim i polskim języku prawnym”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Dajczaka. Od roku akademickiego 2013/2014 jest doktorantką w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, a od stycznia 2014 r. aplikantką adwokacką. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, prawo cywilne oraz komparatystykę prawniczą. 

mgr Jakub Stolarek

Mail: stolarek@amu.edu.pl


Jakub Stolarek urodził się w 1988 roku w Turku, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2007-2012 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2011/2012 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (w ramach projektu dr Anny Pliseckiej „Bilingualism in Roman Law”). W 2012 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa na podstawie pracy „Testament ustny w średniowiecznym ius commune – doświadczenie historyczne i inspiracje dla współczesnych komparatystycznych studiów prawa spadkowego” (promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak), która  zdobyła II nagrodę w corocznym konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską. Od roku akademickiego 2012/2013 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 przebywał na stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Norweski Mechanizm Finansowy) na Uniwersytecie Islandzkim (Háskóli Íslands) w Reykjaviku. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, ius commune, prawo cywilne (zwłaszcza prawo spadkowe) oraz komparatystykę prawniczą.

Publikacje:

  • "Jurysprudencja lwowska". Ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań, 30 marca 2012 roku (sprawozdanie), Forum Prawnicze nr 4 (12)/2012,  s. 61-63.
  • Kiedy wiking zmienia się w bankiera… O zmianach w islandzkim prawie bankowym po kryzysie 2008 r., Forum Prawnicze nr 4 (18)/2013, s. 38-47.
  • Testament ustny (testamentum nuncupativum) w wybranych komentarzach Bartolusa de Saxoferrato i Baldusa de Ubaldis, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLV (2013), z. 2, s. 329-342.

mgr Szymon Paciorkowski

Mail: szymon.paciorkowski@gmail.com

 
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni (2006 r.). Laureat XXXI Olimpiady Historycznej (2005 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2011 r.). Jego praca magisterska pt. „Oddalenie pozwu o rozwód i zniesienie wspólności małżeńskiej w świetle akt Sądu Okręgowego w Poznaniu w latach 1928 – 1939”, napisana pod kierownictwem prof. UAM dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego, została wyróżniona I Nagrodą w Konkursie im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2010/2011. Od roku akademickiego 2011/2012 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na stosowaniu niemieckiego prawa cywilnego na obszarze byłej dzielnicy pruskiej, socjologii prawa, prawie i polityce edukacyjnej. Równocześnie od stycznia 2012 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2006 r. pełni funkcję radnego Rady Miejskiej we Wrześni.

mgr Marcin Lis

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90): 
piątek, godz. 10.00 - 11.00.
mail: pocztamarcinalisa@gmail.com

 
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku gospodarka przestrzenna.
Posiada doświadczenie jako samorządowiec, zarówno na funkcji radnego, którą nieprzerwanie pełni w Swarzędzu od 1998 roku, jak i na stanowiskach urzędniczych. Pracował również w publicznej oświacie, jak i przedsiębiorstwach prywatnych w branży budowlanej oraz obrotu nieruchomościami. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu oraz pracował w poznańskim biurze posła do Parlamentu Europejskiego.
Zainteresowania badawcze skupia na ewolucji prawa zagospodarowania przestrzennego, zajmują go również zagadnienia dotyczące sprawiedliwości przestrzeni oraz rozkładu zjawisk prawnych w przestrzeni.

mgr Aleksandra Guminiak

mail: aleksandra.guminiak@amu.edu.pl

Aleksandra Guminiak urodziła się w 1988 r. w Łodzi. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika (rocznik 2007), tamże. W 2012 r. ukończyła studia na kierunku europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy na temat Aspiracje państwowe Szkocji w świetle zasady samostanowienia narodów. W 2010 r. podjęła studia na kierunku prawo. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Paris-Sud 11 w Paryżu w roku akademickim 2009/2010. Współzałożycielka Koła Naukowego Futurum Europae, w którym pełniła funkcję sekretarza (kadencja 2011/2012) oraz prezesa (kadencja 2012/2013). We wrześniu 2012 r. odbyła staż absolwencki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Z Poznaniem związana nie tylko naukowo, ale też rodzinnie. W jej sferze zainteresowań badawczych pozostaje legilingwistyka, wybrane zagadnienia prawa europejskiego i międzynarodowego (w tym prawo dyplomatyczne), a także historyczny rozwój państwa i prawa szkockiego. Pozanaukowo interesują ją zabytki techniki, głównie szynowe, tematyka miejska oraz wiele innych.

mgr Joanna Kruszyńska-Kola

  Mail: joanna.kruszynska@amu.edu.pl 

Joanna Kruszyńska-Kola (ur. 1989 r.) w 2008 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2008-2013 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UAM, na kierunku prawo. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra broniąc pracę magisterską pod tytułem „Altruizm w prawie zobowiązań – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia”, napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. Laureatka I nagrody w konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską na WPiA UAM (2013 r.). Od roku akademickiego 2013/2014 doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Współzałożycielka i przez cztery kadencje prezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa rzymskiego, prawa cywilnego (szczególnie prawa zobowiązań) oraz komparatystyki prawniczej.

Lista publikacji

mgr Adam Kozak

Mail: amkozak@amu.edu.pl

 
Adam Kozak (ur. 1987 r.) jest absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2006 został finalistą XXXII Olimpiady historycznej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2012 roku. Jego praca magisterska przygotowana pod kierownictwem prof. A. Gulczyńskiego zatytułowana „Pleszewskie prawo miejskie w świetle zapisek z księgi radzieckiej 1485-1519” uzyskała wyróżnienie w Konkursie im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2011/2012. W 2013 roku uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tytuł zawodowy licencjata na kierunku historia.
Od roku akademickiego 2012/2013 jest doktorantem w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na średniowiecznym prawie miejskim w Polsce, naukach pomocniczych historii (ze szczególnym uwzględnieniem paleografii i kodykologii) oraz edytorstwie historycznym.

mgr Jakub Kruczek

Mail: kruczek.poznan@gmail.com

Urodzony 11 marca 1989 roku w Gnieźnie. Absolwent tamtejszego II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki. W 2013 roku ukończył dzienne studia prawnicze na WPiA UAM w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Uprawienia kupującego w europejskim prawie prywatnym w porównaniu do europejskiej tradycji prawnej i kodyfikacji cywilnych Niemiec, Włoch i Polski” napisaną pod opieką prof. dr hab. Wojciecha Dajczaka. Założyciel i wieloletni wiceprezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”. Odbywał w trakcie studiów staże w Senacie RP oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli. Od stycznia 2014 roku aplikant adwokacki przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w Polsce oraz we Włoszech. Jego zainteresowania naukowe obejmują cywilne prawo porównawcze, procesy unifikacji prawa prywatnego, instytucjonalne prawo europejskie oraz zagadnienia legislacji krajowej i międzynarodowej.

Seminarium naukowe „Prawo a język” (Toruń, 22-24.11.2013r.)

W dniach 22-24 listopada 2013 roku Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” zorganizowało seminarium naukowe poświęcone tematowi „Prawo a język”, które odbyło się w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
Za cel rozważań uczestnicy obrali sobie próbę porównania zakresów znaczeniowych i normatywnych czterech podstawowych pojęć prawa rzeczowego, tj. własności, posiadania, rzeczy oraz nieruchomości.
Studenci i doktoranci reprezentujący uniwersytety we Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu przedstawili specyfikę wskazanych terminów prawnych w wybranych porządkach prawnych, którymi były prawo rzymskie, kanoniczne, francuskie, angielskie, niemieckie, austriackie, włoskie, ukraińskie, arabskie, chińskie oraz hinduskie. Zaprezentowane rozwiązania zostały skonfrontowane z koncepcją Ernsta Rabla, który przedstawił interesujące propozycje ujednolicania terminów prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego. Dyskusja moderowana była przez prof. Wojciecha Dajczaka oraz dra Jacka Wiewiorowskiego.
Ze spotkania wypływają ciekawe wnioski. Można stwierdzić, że wypracowanie jednolitych pojęć stanowiących wspólny rdzeń dla rozmaitych porządków jest zadaniem niezwykle trudnym, a wręcz niemożliwym. Dostrzegalne są elementy harmonijne, jednak istnieją też znaczne rozbieżności. Możliwe jest dokonanie kilku klasyfikacji wskazanych porządków, co pokazuje, że różne unormowania wynikają ze specyfiki poszczególnych systemów prawnych reprezentujących rozmaite kręgi, rodziny i tradycje prawne. Ponadto dla procesu ujednolicania terminologii prawnej nie istnieje narzędzie w pełni obiektywne. Język, którym operujemy narzuca z góry określony sposób myślenia i przywołuje konotacje charakterystyczne dla porządku prawnego, który wyraża. Pojawiają się zatem pewne problemy natury translatorycznej. Przekładanie tekstów prawnych wiąże się z przyjęciem przez tłumacza perspektywy własnej rzeczywistości lingwistycznej, co jest ogniwem zniekształcającym istotę pojęcia.

Seminarium w Toruniu stanowi asumpt do dalszej dyskusji wokół wskazanego tematu.

/sprawozdanie autorstwa Prezesa Koła Naukowego "Bona Fides" - Mikołaja Labijaka/


16 listopada 2013

Dyżury i zajęcia dr Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
z powodu wyjazdu służbowego odwołuję wszystkie zajęcia i dyżury w dniach 19 XI - 1 XII br. W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail.
Wojciech Szafrański

04 listopada 2013

Odwołane dyżury prof. Wojciecha Dajczaka - dodatkowy termin dyżuru

Z powodu innych obowiązków służbowych prof. Wojciech Dajczak nie będzie mógł pełnić dyżurów w dniach 5 (wtorek) i 7 (czwartek) listopada 2013 r. Z tego powodu wyznaczony został w tym tygodniu dodatkowy termin dyżuru w dniu 8  listopada 2013 (piątek) w godz. 14.00-15.00. Dyżur ja zwykle w p. 101 Collegium Iuridicum (ul. Św. Marcin 90).