12 października 2013

Seminarium magisterskie u prof. Wojciecha Dajczaka

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że wzorem lat poprzednich, również w roku akademickim 2013/2014 będzie prowadził seminarium magisterskie dla IV roku prawa, w ramach którego można przygotowywać pracę z zakresu:
-        porównawczego prawa prywatnego;
-        prawa rzymskiego i tradycji cywilistycznej;
-        historii prawa prywatnego.

Zgłoszenia na seminarium należy wysyłać na adres mailowy Profesora (dajczak@amu.edu.pl).