11 października 2013

Pierwsze spotkanie w ramach programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce"Pierwsze spotkanie 6 XI, godz. 12.30 - 16.00 

Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum, 

Al. Niepodległości 53


Tematy:

  • Rola Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ochronie dziedzictwa kulturowego.
  • Krajowy wykaz skradzionych lub wywiezionych niezgodnie z prawem zabytków, jako narzędzie odnajdowania zabytków.
  • System prawny ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. 
  • Rynek sztuki a ochrona dziedzictwa kulturowego Polsce.

Prelegenci: 

dr hab. Piotr Majewski - Dyrektor NIMOZ
Monika Barwik - kierownik Działu analiz kryminalnych NIMOZ
Olgierd Jakubowski - główny specjalista ds. wywozu zabytków za granicę i analiz NIMOZ
dr Wojciech Szafrański - WPiA UAM, specjalizujący się w zagadnieniach prawno-ekonomicznych rynku sztuki  

Jeszcze możliwe zapisy e-mail zabytek@amu.edu.pl  
https://www.facebook.com/programDziedzictwo