01 października 2013

EGZAMIN Z PRAWA RZYMSKIEGO DLA OSÓB KTÓRE UZYSKAŁY "PRZEDŁUŻENIE SESJI"

Egzamin z prawa rzymskiego dla osób, które na podstawę decyzji dziekana uzyskały "przedłużenie sesji" odbędzie się we wtorek 8 października o godz. 18.00 w Audytorium Maximum.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:
- oddanie przy wejściu na egzamin kopii decyzji dziekana zawierającej zgodę na "przedłużenie sesji";
- okazanie legitymacji studenckiej UAM;
- brak w USOS oceny wpisanej w rubryce II termin.

Uprzejmie informuję, że jest to jedyny termin egzaminu z prawa rzymskiego jaki mogę zaoferować w październiku 2013.

z pozdr. Wojciech Dajczak