30 października 2013

Wykład prof. Rainera

      Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego WPiA UAM
serdecznie zaprasza 
na  wykład im. Profesora Zygmunta Lisowskiego

pt.: "The importance of Roman Law in our Time" 

Prelegent:    prof. dr J. Michael Rainer  z Uniwersytetu w Salzburgu


5 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 17:00,   sala Zeta 
Collegium Iuridicum Novum 
                                                                                              (al. Niepodległości 53, Poznań)

Z życia Katedry

Kwiecień 2014

W dniu 15 kwietnia 2014 r. na odbywającej się w Krakowie konferencji "50 lat k.c. Sens i nonsens rekodyfikacji" mgr Jan Andrzejewski wygłosił referat pt. "Czy art. 388 kc jest potrzebny? Wyzysk w kodeksie cywilnym oraz w tzw. perspektywie kodyfikacyjnej - spojrzenie krytyczne i wnioski de lege ferenda".

***

Marzec 2014

W zeszycie drugim na 2013 rok Czasopisma Prawno-Historycznego ukazały się:
1) artykuł mgra Jakuba Stolarka zatytułowany "Testament ustny (testamentum nuncupativum) w wybranych komentarzach Bartolusa de Saxoferrato i Baldusa de Ubaldis".
/J. Stolarek, Testament ustny (testamentum nuncupativum) w wybranych komentarzach Bartolusa de Saxoferrato i Baldusa de Ubaldis, Czasopismo Prawno-Historyczne tom XLV zeszyt 2/2013, s. 329-342)/
2) recenzja "Władysław Rozwadowski, Opera minora, t. 1-2, 2013" autorstwa prof. Wojciecha Dajczaka
3) recenzja książki prof. Wojciecha Dajczaka "The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists, 2012" autorstwa prof. Rafała Wojciechowskiego

W dniu 29 marca 2014 r. na konferencji w ramach cyklu "The Milestones of Law in the Area of the Europe 2014" (tegoroczny temat: "Influence of the case-law on the formation of jurisprudence and the influence of jurisprudence on the formation of case-law") organizowanej przez Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) mgr Jan Andrzejewski wygłosił referat zatytułowany: "Vicious circle of noninfluence as a result of progressive positivism in area of private law. A Polish example of exploitation (Article 388 of the Civil Code – k.c.)".

W dniu 25 marca 2014 r. odbyło się spotkanie koła naukowego Bona Fides, zatytułowane: Psychologia ewolucyjna dla prawników?”, które poprowadził dr hab. Jacek Wiewiorowski.

W dniu 25 marca 2014 r. odbyło się spotkanie naukowe Katedry. Prelegentem był mgr Jan Andrzejewski, który przedstawił stan zaawansowania przygotowywanej pracy doktorskiej pt. "Laesio enormis i wyzysk. Tradycja prawna a przeciwdziałanie nieekiwalentności świadczeń w prawie prywatnym Austrii, Niemiec i Polski". 

Dnia 14 marca 2014 r. w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna „Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych” zorganizowana przez Koło Naukowe „Bona Fides”. Więcej informacji tutaj.

***

Luty 2014 

W dniu 20 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie naukowe Katedry. Prelegentem był mgr Jakub Stolarek, który przedstawił koncepcję przygotowywanej pracy doktorskiej dotyczącej instytucji pars legitima w ius commune.  

***

Styczeń 2014 

W dniu 31 styczni 2014 roku w Salzburgu odbyło się seminarium międzynarodowego stowarzyszenia ARISTEC (www.aristec.it) pod hasłem "Der Kauf vom Römischen Recht bis zum Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht", na którym prof. Wojciech Dajczak wygłosił referat "Der Kauf im polnischen Obligationenrecht von 1933 - Erfolgsbeispiel der Angleichung des Kaufrechts in Europa".

Zakończyło się postępowanie habilitacyjne dra hab. Jacka Wiewiorowskiego. W dniu 21 stycznia 2014 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM podjęła uchwałę nr 64/2013-2014 w sprawie nadania drowi Jackowi Wiewiorowskiemu stopnia doktora habilitowanego. Gratulujemy!

***

Grudzień 2013

W dniu 19 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie naukowe Katedry. Głównym prelegentem był mgr Tymoteusz Mikołajczak, który przedstawił dalsze rozdziały przygotowywanej pracy doktorskiej nt. communis opinio w ius commune.

W czasopiśmie "Forum Prawnicze" ukazał się artykuł mgra Jakuba Stolarka pod tytułem "Kiedy wiking zmienia się w bankiera... O zmianach w islandzkim prawie bankowym po kryzysie w 2008 roku".
/J. Stolarek, Kiedy wiking zmienia się w bankiera... O zmianach w islandzkim prawie bankowym po kryzysie w 2008 roku, Forum Prawnicze nr 4(18)/2013, s. 38-47; numer dostępny w formie elektronicznej na stronie  http://forumprawnicze.eu)

W czasopiśmie "U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze" ukazał się artykuł dra hab. Jacka Wiewiorowskiego "Szczegóły geograficzne w Notitia dignitatum in partibus Orientis".
/J. Wiewiorowski, Szczegóły geograficzne w Notitia dignitatum in partibus Orientis, U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze nr 12 (2013), s. 149-181/

W dniu 10 grudnia 2013 roku w Sali Balkonowej CK Zamek prof. Andrzej Gulczyński wygłosił wykład zatytułowany „Czy można zobaczyć i pokazać prawo?”.

***

Listopad 2013

Nakładem Wydział Prawa i Administracji UAM ukazała się publikacja pokonferencyjna: "Umowa sprzedaży : wspólnota tradycji prawnej - idea unifikacji - uniwersalne problemy praktyczne", wydana pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka oraz pod redakcją Adama Dassuja i Mikołaja Labijaka (wydawca - Wydział Prawa i Administracji UAM. Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego - Koło Naukowe Prawa Rzymskiego "Bona Fides", Poznań 2013, ISBN 978-83-935694-1-0, ss. 121).
Spis treściW dniach 22-24 listopada 2013 roku Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” zorganizowało seminarium naukowe poświęcone tematowi „Prawo a język”, które odbyło się w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Więcej informacji tutaj.

W dniu 14 listopada 2013 roku (czwartek) odbyło się spotkanie naukowe Katedry, podczas którego w szczególności doktorantki Aleksandra Wojciechowska oraz Joanna Kruszyńska przedstawiły swoje plany badawcze.
Siedzą od prawej: prof. Andrzej Gulczyński, dr Jacek Wiewiorowski, prof. Wojciech Dajczak, Tymoteusz Mikołajczak, Jan Andrzejewski, Aleksandra Guminiak, Joanna Kruszyńska, Aleksandra Wojciechowska, Jakub Kruczek, dr Wojciech Szafrański, Marcin Lis, Adam Kozak.

W dniu 5 listopada 2013 roku (wtorek) gościliśmy prof. J. Michaela Rainera z Uniwersytetu w Salzburgu, który w sali Zeta CIN w ramach cyklu wykładów im. Profesora Zygmunta Lisowskiego wygłosił prelekcję pt. "The importance of Roman Law in our Time".

***

Październik 2013 roku

W dniu 29 października 2013r. w CIN odbyło się spotkanie Koła Naukowego Prawa Rzymskiego  "Bona Fides", na którym prelekcję "Altruizm w prawie zobowiązań – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia" wygłosiła Joanna Kruszyńska.   


W dniu 24 października 2013r. na konferencji "European Law Days 2013: Forschungskolloquium Geschichte und Perspektiven des Eigentums in Europa. Vom geteilten Eigentum zum modernen Eigentumsbegriff – und zurück?" w Osnabrück (Niemcy) 
prof. Wojciech Dajczak wygłosił referat 
"Der Begriff der Sache (res) in der römisch-rechtlichen Tradition und die Frage des EigentumsgegenstandesNa rynku wydawniczym ukazała się  książka "Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten" (seria Schriften zur Entwicklung des Privatrechtssystems - Vol. 10, wyd. Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, ss. 556, ISBN 978-3-631-62831-7) pod redakcją prof. Christiana Baldusa i prof. Wojciecha Dajczaka.
W monografii:
prof. Wojciech Dajczak jest autorem rozdziałów: 
- Die Natur des Vertrages vs. Natur des Rechtsgeschäfts. Die Frage nach der speziellen Leistungsfähigkeit der "Natur"-Klausel als der Grenze der Vertragsfreiheit (s. 139-154); 
- Der Begriff der „Sache“ (res) in der europäischen Rechtstradition und seine Auswirkungen auf die Entwicklung der polnischen Privatrechtsdogmatik im 20. Jahrhundert (s. 403-417).
prof. Andrzej Gulczyński jest autorem rozdziału: 
- Der Allgemeine Teil und das Familienrecht im Kontext des Diskurses um die Einheit des Privatrechts in Polen (s. 421-448)   
Spis treści: http://www.peterlang.com/download/toc/71216/toc_262831.pdf 


Joanna Kruszyńska otrzymała I nagrodę w konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską na WPiA UAM (2013 r.).


Do Katedry dołączyli nowi doktoranci stacjonarni: Aleksandra Guminiak, Jakub Kruczek, Joanna Kruszyńska i Aleksandra Wojciechowska.


Nakładem Wydawnictwa UAM ukazała się książka dra Jacka Wiewiorowskiego pt. "Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji" (Poznań 2012, ISBN:    978-83-232-2496-9, ss. 385).
Link do monografii na stronie Wydawnictwa Naukowego UAM

23 października 2013

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 24.10.2013r. (czwartek)

W dniu 24.10.2013 (czwartek) dyżur profesora Wojciecha Dajczaka nie odbędzie się z powodu wyjazdu służbowego - uczestnictwa na European Law Days 2013 w Osnabrück (zob.: http://www.schulte-noelke.jura.uni-osnabrueck.de/files/ELD2013-Programm.pdf).

15 października 2013

TERMIN ZALICZENIA KOMISYJNEGO Z LTP ORAZ EGZAMINU Z PRAWA RZYMSKIEGO

Szanowni Państwo,

1. osoby, które złożyły w sposób uzasadniony wniosek o zaliczenie komisyjne z LTP proszę o przybycie na zaliczenie 29.10. (wtorek) o godz. 12.00, p. 101 Coll Iuridicum (ul. Św. Marcin 90). 

2. osoby które z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych nie mogły przystąpić do egzaminu z prawa rzymskiego w jednym z wielu wyznaczonych terminów i mają "przedłużoną sesję" zapraszam na egzamin w dniu 29.10. (wtorek) o godz. 14.00, p. 101 Coll Iuridicum (ul. Św. Marcin 90). 

Zaliczanie LTP czy przystąpienie do egzaminu z prawa rzymskiego przez osoby, które z innych przyczyn nie skorzystały z jednego z wielu terminów wyznaczonych między lutym a wrześniem (LPT) czy między czerwcem a październikiem (prawo rzymskie) i mają "przedłużenie sesji" będą mogły zdawać wskazane przedmioty w powyższym terminie - w miarę dostępności miejsc. 

z pozdr. - Wojciech Dajczak

12 października 2013

WYNIKI EGZAMINU Z PRAWA RZYMSKIEGO - 8.10.2013

Szanowni Państwo,

tak jak deklarowałem nie mam technicznej możliwości wpisu oceny z egzaminu październikowego osobom, które zdawały pierwszy termin po czerwcu 2013. Mimo zgłoszenia problemu, trwa on. W tej sytuacji osoby, które nie znajdują oceny w USOS mogą ją poznać na moim dyżurze.

z pozdr. - Wojciech Dajczak

Seminarium magisterskie u prof. Wojciecha Dajczaka

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że wzorem lat poprzednich, również w roku akademickim 2013/2014 będzie prowadził seminarium magisterskie dla IV roku prawa, w ramach którego można przygotowywać pracę z zakresu:
-        porównawczego prawa prywatnego;
-        prawa rzymskiego i tradycji cywilistycznej;
-        historii prawa prywatnego.

Zgłoszenia na seminarium należy wysyłać na adres mailowy Profesora (dajczak@amu.edu.pl).

11 października 2013

Pierwsze spotkanie w ramach programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce"Pierwsze spotkanie 6 XI, godz. 12.30 - 16.00 

Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum, 

Al. Niepodległości 53


Tematy:

  • Rola Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ochronie dziedzictwa kulturowego.
  • Krajowy wykaz skradzionych lub wywiezionych niezgodnie z prawem zabytków, jako narzędzie odnajdowania zabytków.
  • System prawny ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. 
  • Rynek sztuki a ochrona dziedzictwa kulturowego Polsce.

Prelegenci: 

dr hab. Piotr Majewski - Dyrektor NIMOZ
Monika Barwik - kierownik Działu analiz kryminalnych NIMOZ
Olgierd Jakubowski - główny specjalista ds. wywozu zabytków za granicę i analiz NIMOZ
dr Wojciech Szafrański - WPiA UAM, specjalizujący się w zagadnieniach prawno-ekonomicznych rynku sztuki  

Jeszcze możliwe zapisy e-mail zabytek@amu.edu.pl  
https://www.facebook.com/programDziedzictwo

07 października 2013

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 10.10.2013r.

Z powodu wyjazdu służbowego nie odbędzie się dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 10. października (czwartek).

Z historii Katedry

Na blogu Katedry w prawym menu pojawiła się nowa zakładka "Z historii Katedry" (link), gdzie mogą Państwo zapoznać się z sylwetkami zmarłych poznańskich profesorów Prawa rzymskiego - prof. Zygmunta Lisowskiego, prof. Kazimierza Kolańczyka oraz prof. Rocha Knapowskiego. 

Zapraszamy do lektury.

04 października 2013

Program NIMOZ i WPiA UAM "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce" - zapisy
Szanowni Państwo,

rozpoczynają się zapisy na  program „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce” realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jako Centrum Kompetencji  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydział Prawa i Administracji UAM
Program opiera się na cyklu prelekcji na temat prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego, muzealnictwa i ochrony zbiorów, odbywa się w blokach programowych w formie wykładów realizowanych przez specjalistów z całego kraju (m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej).

Więcej informacji https://prawo.amu.edu.pl/strona-glowna/wpia/wspolpraca/Dziedzictwo

https://www.facebook.com/programDziedzictwo

Rejestracja elektroniczna   e-mail: zabytek@amu.edu.pl  


Udział w programie dla jego uczestników jest bezpłatny. W przypadku pomyślnego ukończenia programu uczestnicy otrzymają świadectwo sygnowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa i Administracji UAM.


Serdecznie zapraszam 

Wojciech Szafrański


01 października 2013

EGZAMIN Z PRAWA RZYMSKIEGO DLA OSÓB KTÓRE UZYSKAŁY "PRZEDŁUŻENIE SESJI"

Egzamin z prawa rzymskiego dla osób, które na podstawę decyzji dziekana uzyskały "przedłużenie sesji" odbędzie się we wtorek 8 października o godz. 18.00 w Audytorium Maximum.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:
- oddanie przy wejściu na egzamin kopii decyzji dziekana zawierającej zgodę na "przedłużenie sesji";
- okazanie legitymacji studenckiej UAM;
- brak w USOS oceny wpisanej w rubryce II termin.

Uprzejmie informuję, że jest to jedyny termin egzaminu z prawa rzymskiego jaki mogę zaoferować w październiku 2013.

z pozdr. Wojciech Dajczak

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka w nowym roku akademickim

W nowym roku akademickim prof. Wojciech Dajczak będzie pełnił dyżury w pokoju 101 CI (ul. Św. Marcin 90) w następujących terminach:
- wtorki, g. 12.30 - 14.00
- czwartki g. 11.30 - 12.30. 

Pierwszy dyżur w nowym roku akademickim odbędzie się w  czwartek 3.10.2013. 

Z powodu wyjazdu służbowego nie odbędzie się natomiast dyżur w dniu 10.10. (czwartek)