06 września 2013

Egzamin poprawkowy z Ochrony dziedzictwa - europeistyka

Szanowni Państwo,
egzamin poprawkowy z ochrony dziedzictwa odbędzie się dnia 17 IX, godz. 10.00, p. 104 CI (Św Marcin)
Z poważaniem
Wojciech Szafrański