07 maja 2013

Wykład prof. Wernera Ogrisa

Zapraszamy na wykład:

Mozart im Familienrecht seiner Zeit

(Mozart w świetle prawa rodzinnego swoich czasów),

który wygłosi

prof. dr dr h.c. Werner Ogris

piątek 10 maja 2013 r., godz. 9:00
Collegium Minus, Sala XVII
Zasadnicze tezy będą tłumaczone na język polski.