28 października 2012

Wpisy i egzamin z Historii prawa

W dniu 30 października w godz. 9-9.30 w sali 4.7 CIN możliwe bedzie uzyskanie wpisu ocen z egzaminu. Przypominam - nie jest konieczna osobista obecność, wystarczy przełożenie indeksu i karty egzaminacyjnej.

W dni 5 listopada o godz. 13.30 w sali 4.7 odbędzie się egzamin z Historii Prawa dla osób, które uzyskały zgodę na przełużenie sesji (dotyczy to także osób, które wniosły skargę do Kierownika Studium dot. nieprawidłowosci w systemie USOS). Do egzaminu można przystąpić bez rejestracji.

23 października 2012

komisyjne zaliczenie łacińskiej terminologii prawniczej

Szanowni Państwo,

po wyjaśnieniu okoliczności informuję, że komisyjne zaliczenie łacińskiej terminologii prawniczej dla osób które:
- złożyły wniosek;
- mają decyzję dziekana o przedłużęniu sesji do końca paźdzernika 2012

odbędzie się w dniu 30.10.2012 (wtorek), o godz. 12.30 w p. 101 Collegium Iuridicum.  Termin dotyczy 11 wniosków złożonych w końcu września i w paźdzerniku 2012 r. Osoby które nie złożyły kopii decyzji o przedłużeniu sesji proszę o jej przyniesienie na termin.


Wojciech Dajczak

17 października 2012

Kobiety, wino i śpiew


Dr hab. A. Gulczyński prowadzić będzie seminarium magisterskie z zakresu prawa cywilnego (także w ujęciu historycznym i porównawczym), które poświęcone będzie  podanym w tytule zagadnieniu,  wywodzącym się z rzymskiego podziału: personae, res, actiones, czyli tego co dziś określamy mianem podmiotów i  przedmiotów prawa oraz sposobów dochodzenia swych praw lub rozstrzygania konfliktów.
Jest też możliwość podjęcia tematów czysto historycznoprawnych, np. z zakresu archeologii prawnej i ikonografii prawnej, a także z dziedziny kultury prawnej, w tym badania funkcjonowania prawa i karier prawników.
Studentom admnistracji proponuję natomast seminarium z zakresu ustroju samorządu, prawa o aktach stanu cywilnego (takze problematyki zmiany i chorony imienia i nazwiska) oraz prawa turystycznego.
Zainteresowanych proszę o kontakt: guland@amu.edu.pl

14 października 2012

Dyżur

Dr hab. A. Gulczyński w dniu 16 października pełnić będzie dyżur w pok. 14 w godz. 13.30-14.30 w budynku dziekanatu

12 października 2012

Egzamin z Prawa Rzymskiego w dniu 14.10.2012 roku a utrudnienia w związku z maratonem

Osobom, które zamierzają przystąpić do egzaminu z Prawa Rzymskiego w niedzielę 14.10.2012r. (godzina 15:00, sala beta) zwracamy uprzejmie uwagę na utrudnienia komunikacyjne, jakie mogą mieć miejsce w związku z odbywającym sie tego dnia maratonem, którego trasę (końcowe kilometry) wyznaczono m.in. przez przez al. Niepodległości. Prosimy o uwzględnienie tej okoliczności przy planowaniu dojazdu na egzamin.
Przypominamy, że jest to ostatnia możliwość zdawania tego egzaminu w październiku, a nieobecności lub spóźnienia "z uwagi na maraton" nie będą uwzględniane.

07 października 2012

ezgamin z prawa rzymskiego 14.10.2012

Szanowni Państwo,

odpowiadając na formułowane przez Państwa wątpliwości i obawy dotyczące wpisu do systemu USOS informuję, że egzamin z prawa rzymskiego w dniu 14.10.2012 będą mogły składać wszystkie osoby które przy wejściu do sali oddadzą kopię decyzji kierownika studiów o przedłużeniu sesji.

Wojciech Dajczak

04 października 2012

Egzamin i wpisy z Historii prawa prywatnego

Egzamin z Historii prawa prywatnego odbędzie się w sali Delta w dniach 15 października o godz. 17.45 oraz 20 października o godz. 11. Do egzaminu zostaną dopuszczone wyłacznie osoby, które zapiszą się  w systemie USOS oraz uzyskały zgodę na przedłuzenie sesji i przedstawią ją przed przystąpieniem do egzaminu

WPISY dotychczasowych wyników z egzaminów: wtorek, 9 października, godz. 15 sala Gamma

01 października 2012

Terminy prof. Wojciecha Dajczaka

1. Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym będę miał dyżury:
- we wtorki, godz. 13.00 - 14.00
- w czwartki, godz. 13.30 - 15.00.
Dyżury odbywają się w p. 101 Collegium Iuridicum.

2. W najbliższy czwartek (4.10.2012) nie będę obecny na dyżurze z powodu wyjazdu. 


3. pierwsze spotkania grup seminaryjnych odbędą się:
- IV rok, w środę 3.10.2012 o godz. 18.00 w p. 101, Collegium Iuridicum;
-V rok w poniedziałek 8.10. o godz. 18.30 w p. 101 Collegium Iuridicum

Wojciech Dajczak

Egzamin z prawa rzymskiego w październiku

Szanowni Państwo,

1. egzamin z prawa rzymskiego dla osób które mają "przedłużoną sesję" odbędzie się w niedzielę (14.10.2012) o godz. 15.00 w sali beta Collegium Iuridicum Novum.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest oddanie przy wejściu na salę egzaminacyjną kopii decyzji dziekana o "przedłużeniu sesji".
3. Uprzejmie wyjaśniam, że w październiku nie będę wyznaczał innych terminów egzaminu z prawa rzymskiego.

Wojciech Dajczak