17 czerwca 2012

Seminarium magisterskie u prof. Wojciecha Dajczaka

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że w roku akademickim 2012/2013 będzie prowadził seminarium magisterskie dla IV roku prawa, w ramach którego można przygotowywać pracę z zakresu:
-        porównawczego prawa prywatnego;
-        prawa rzymskiego i tradycji cywilistycznej;
-        historii prawa prywatnego.

Zgłoszenia na seminarium należy wysyłać na adres mailowy Profesora (dajczak@amu.edu.pl) lub składać w sekretariacie Katedry (p. 109, Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90). 

Pierwsze spotkania grup seminaryjnych odbędą się:
- IV rok, w środę 3.10.2012r. o godz. 18:00 w p. 101, Collegium Iuridicum;
- V rok w poniedziałek 8.10.2012r. o godz. 18:30 w p. 101 Collegium Iuridicum.