29 czerwca 2012

Odwołane dyżury mgra Jana Andrzejewskiego

Informuję, że z powodu wyjazdu naukowego w dniach 1.07-1.08.2012r. będę nieobecny na dyżurach w miesiącu lipcu b.r. W tym czasie dostępny będę jedynie pod mailem (j.and@amu.edu.pl).
mgr Jan Andrzejewski

25 czerwca 2012

Egzamin z prawa rzymskiego - FAQ

Poniżej wyjaśniam kwestie co do których pytania się powtarzają:

-     osoba nie zapisana w USOS na konkretny termin egzaminu będzie mogła zdawać w nim prawo rzymskie jeśli w sali pozostają wolne miejsca po wejściu wszystkich osób zapisanych w USOS na dany termin;

-     nie mogę zagwarantować już dodatkowych miejsc na terminy 5 i 7 lipca, i dlatego nie podejmuję decyzji o przeniesieniu egzaminu na któryś z lipcowych terminów;

-     nie mam możliwości utworzenia dalszych terminów w lipcu lub wrześniu. Dlatego osoby, które przystąpią do egzaminu po raz pierwszy we wrześniu, będą mogły wykorzystać ewentualny drugi termin w oparciu o decyzję kierownika studiów "przedłużającą sesję" na październik 2012;

-     wysłana Umailem informacja o zakresie wymagań egzaminacyjnych wskazuje zagadnienia których będą dotyczyć pytania na egzaminie. Jeśli w ramach rozdziału lub podrozdziału podręcznika wskazano mniejsze jednostki systematyczne, to one odpowiadają zakresowi wymagań egzaminacyjnych;

-     nie ma listy kazusów objętych ostatnim pytaniem egzaminacyjnym. Kazusy zostaną wybrane z prawa spadkowego i zobowiązań spośród kazusów opublikowanych w Warsztatach prawniczych. Prawo rzymskie, W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Kraków 2012. Rozwiązanie kazusu obejmuje:
-   wyjaśnienie z jakiego okresu on pochodzi i w jaki sposób zachował się do dziś;
-   opisanie własnymi słowami stanu faktycznego i istoty problemu prawnego;
-   wyjaśnienie rozwiązania w kazusie przy wykorzystaniu wiedzy objętej wymaganiami egzaminacyjnymi (komentarze w Warsztatach prawniczych są tu dodatkową pomocą);
-   odniesienia w kazusie do prawa współczesnego nie są konieczne, a ich dodanie może wywołać skutki jedynie na korzyść piszącego.

24 czerwca 2012

dr J. Wiewiorowski - dyżury w okresie wakacyjnym

Informuję, że między 25.-6.-30.06. jestem służbowo za granicą i moje dyżury są odwołane. Następnie będę obecny z pewnością w okresie 1-8 lipca i przypuszczalnie do 15 lipca. Z powodu urlopu i kolejnych wyjazdów służbowych kolejne dyżury odbywać będę po 15 września br. W razie konieczności proszę o wysyłanie wiadomości na adres wiew@amu.edu.pl.
Z poważaniem
dr J. Wiewiorowski

17 czerwca 2012

Seminarium magisterskie u prof. Wojciecha Dajczaka

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że w roku akademickim 2012/2013 będzie prowadził seminarium magisterskie dla IV roku prawa, w ramach którego można przygotowywać pracę z zakresu:
-        porównawczego prawa prywatnego;
-        prawa rzymskiego i tradycji cywilistycznej;
-        historii prawa prywatnego.

Zgłoszenia na seminarium należy wysyłać na adres mailowy Profesora (dajczak@amu.edu.pl) lub składać w sekretariacie Katedry (p. 109, Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90). 

Pierwsze spotkania grup seminaryjnych odbędą się:
- IV rok, w środę 3.10.2012r. o godz. 18:00 w p. 101, Collegium Iuridicum;
- V rok w poniedziałek 8.10.2012r. o godz. 18:30 w p. 101 Collegium Iuridicum.

Finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny"


Dnia 2 czerwca 2012 roku w Warszawie w Collegium Iuridicum I  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”.  
Laureatami zostali:
I miejsce - Anna Domagała (UJ)
II miejsce - Rafał Ziąbka (UAM)
III miejsce - Kamil Sorka (UJ)

Otrzymają oni nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu. Serdeczne gratulacje!

Więcej informacji na temat finału konkursu na stronie internetowej: 

12 czerwca 2012

Zmiana terminu dyżuru - dr J. Wiewiorowski


W najbliższy czwartek 14.06. dyżur jest odwołany z powodu uczestnictwa w egzaminie z prawa rzymskiego oraz innych obowiązków służbowych. W to miejsce będę dyżurował w piątek 15.06., w godz. 11-12, sala nr 101 Coll. Iuridicum, ul. św. Marcin 90.
Z poważaniem
dr J. Wiewiorowski

Dyżur prof. W. Dajczaka w dniu 15 czerwca 2012

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu służbowego nie będę pełnił dyżuru w dniu 14.06.2012 (czwartek). W to miejsce odbędę dyżur dnia 15.06.2012 (piątek) w godzinach 9.00 - 10.30. Dyżur jak zwykle w p. 101 Collegium Iuridicum.

Wojciech Dajczak

06 czerwca 2012

Wyniki z HPP

Szanowni Państwo, poniżej lista osób, które nie zaliczyły kolokwium: Marcin Markowicz, Andrzej Skręty, Rafał Donabidowicz, Dominika Kaszewska, Agata Boryczka, Marta Hadada, Dominik Bohun, Dawid Młodzikowski, Sara Zalewska, Aleksandra Sip, Aleksandra Kuźmicka. Pozostałym osobom piszącym w tym tygodniu sprawdzian poprawkowy gratuluję. Wojciech Szafrański

05 czerwca 2012

Wyniki sprawdzianu - dr J. Wiewiorowski

Szanowni Państwo,
informuję, że drugi sprawdzian z prawa rzymskiego nie został zaliczony przez osoby posiadające
legitymacje o numerach:
377402
376856
376910
376850
351423
376817
368721
376829
362273
377800

Równocześnie zawiadamiam, że kolejny termin zaliczenia wyznaczony
został na 12 czerwca br., godz. 10-11, sala nr 3.3. CIN. Przystąpić do
pisania zaliczenia mogą wówczas też osoby, które dotąd nie miały tej możliwości.
Z poważaniem
dr J. Wiewiorowski