28 maja 2012

zaliczenie komisyjne z łacińskiej terminologii prawniczej

W dniu 12 maja odbył się ostatni - w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć - zasadniczy termin zaliczenia z łacińskiej terminologii prawniczej. Osoby które wyczerpały dwa terminy i nie uzyskały zaliczenia mogą w terminie do dnia 7 czerwca 2012 roku złożyć w sekretariacie Katedry Prawa Rzymskiego wniosek o dopuszczenie do zaliczeni komisyjnego. Wniosek powinien mieć uzasadnienie. Zaliczenie komisyjne zostanie przeprowadzone w pierwszej połowie września 2012 roku. Wojciech Dajczak