06 lutego 2012

Nowa publikacja o fałszerstwach na rynku sztuki


Nakładem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ukazała się długo oczekiwana książka dot. fałszerstw dzieł sztuki w Polsce:
Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria - praktyka - prawo, Warszawa 2012.
Stanie się ona punktem wyjścia do dyskusji podczas jednego z spotkań Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.