20 października 2011

Egzamin - Historia prawa prywatnego

Ostatni egzamin dla osób, które uprawnione są do przystąpienia do egzaminu poprawkowego odbędzie się w dniu 27 października, o godzi. 10 w sali epislon CIN. Nie będzie przeprowadzana rejestracja poprzez USOS. Proszę przygotować kserokopię zgody prodziekana lub kierownika studium na przedłużenie sesji
Andrzej Gulczyński