17 września 2011

Wpisy ocen

W dniu 20 września o godz. 9 w Auli CIN wpisywać będę oceny z egzaminu przeprowadzonego w dniu 13 września, a także w terminach wcześniejszych
Andrzej Gulczyński