12 stycznia 2010

mgr Szymon Paciorkowski

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90): 
wtorek, godz. 12.30-13.30
mail: szymon.paciorkowski@gmail.com

 
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni (2006 r.). Laureat XXXI Olimpiady Historycznej (2005 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2011 r.). Jego praca magisterska pt. „Oddalenie pozwu o rozwód i zniesienie wspólności małżeńskiej w świetle akt Sądu Okręgowego w Poznaniu w latach 1928 – 1939”, napisana pod kierownictwem prof. UAM dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego, została wyróżniona I Nagrodą w Konkursie im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2010/2011. Od roku akademickiego 2011/2012 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na stosowaniu niemieckiego prawa cywilnego na obszarze byłej dzielnicy pruskiej, socjologii prawa, prawie i polityce edukacyjnej. Równocześnie od stycznia 2012 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2006 r. pełni funkcję radnego Rady Miejskiej we Wrześni.