10 grudnia 2009

inicjatywa założenia studenckiego koła naukowego prawa rzysmkiego

Grupa studentów prawa podjęla czynnosci zmierzające do utworzenia kola naukowego prawa rzymskiego. Inicjatywa spotkala się z deklaracją wsparcia merytorycznego i organizcyjnego ze strony pracowników Katedry zajmujących się prawem rzymskim. W ramach tego wspacia zalączamy opacowane przez studentów podstawowe zalozenia orgnizacji i funkcjonowania kola.

Projekt utworzenia kola naukowego prawa rzymskiego:


KPRZ%20w%20zarysie%201.docx

07 grudnia 2009

Wykłady im. prof. dr. Zygmunta Lisowskiego

Serdecznie zapraszamy na najbliższy wykład organizowany przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego w ramach cyklu wykładów im. prof. Zygmunta Lisowskiego.

Termin: czwartek 6 listopada 2014 r. o godz. 09:30 w Auli im. prof. Zygmunta Ziembińskiego (CIN).

Prelegentem będzie:

prof. dr LIHONG ZHANG
kierownik European Law and Roman Law Research Center (East China University of Political Science and Law) w Szanghaju.

Tytuł wykładu:
„Study of Comparative Law in China and Role of Foreign Law for the Modernization of Chinese Contemporary Law”.


***


Poprzednie wykłady w ramach cyklu:


"The importance of Roman Law in our Time"

Prelegent:   prof. dr J. Michael Rainer  z Uniwersytetu w Salzburgu

5 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 17:00,  sala Zeta CIN
                                                                        
 ***

"Za kulisami edycji Instytucji Gaiusa"
("Hinter den Kulissen der Editionsarbeiten der Gaius-Institutionen" )

Prelegent:  prof. dr Mario Varvaro    z Uniwersytetu w Palermo

13 grudnia 2012 r. (czwartek), godz. 12:00, aula CIN


***

"The Civilian Tradition in Russia: Past and Future"

Prelegent:  prof. Anton Rudokvas    z Uniwersytetu w Petersburgu

1 marca 2011 r. (wtorek), godz. 11:00, sala Gamma CIN
Informacja o patronie cyklu:

Profesor Zygmunt Lisowski (1880-1955), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczeń m.in. S. Estreichera, B. Ulanowskiego i S. Wróblewskiego. Po uzyskaniu doktoratu odbył w Paryżu i Lipsku studia w zakresie kultury świata antycznego i prawa rzymskiego uczestnicząc m.in. w seminariach L. Mitteisa (1906/7). W 1916 r. habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy pt. Studya nad sposobami nabycia własności w rzymskim Egipcie.
W 1919 r. przeniósł się do Poznania, gdzie został profesorem nadzwyczajnym a w 1921 r. zwyczajnym. Był drugim w kolejności rektorem Uniwersytetu Poznańskiego (1923/24), kilkakrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego (1921/22, 1931/32, 1932/33 oraz 1945/46 i 1946/47). Aktywnie działał też w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, w którym pełnił funkcję sekretarza generalnego (1927-1945) i prezesa (1945- Wraz z prof. Z. Wojciechowskim był współzałożycielem i współredaktorem „Czasopisma Prawno-Historycznego” (1948-49), później natomiast członkiem Komitetu Redakcyjnego (1951-1952) i Rady Redakcyjnej (1953-1955).
Znakomite wykształcenie zdobyte pod zaborem austriackim i w czasie studiów zagranicznych, a także w czasie kilku lat praktyki prawniczej, umożliwiało Z. Lisowskiemu zajmowanie się prawem najdawniejszym, jak i współczesnym. Do najważniejszych osiągnięć należy dokończenie po śmierci F. Zolla (seniora) jego podręcznika pt. Rzymskie prawo prywatne (Pandekta). oraz tłumaczenie i komentarz niemieckiego kodeksu cywilnego niemieckiego z 1896 r. Opracował też projektu prawa małżeńskiego (1934).
Profesor Zygmunt Lisowski był członkiem-korespondentem (od 1945 r.) a następnie członkiem czynnym PAU (od 1950 r.).

05 grudnia 2009

mgr Jakub Stolarek

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90):
środa, godz. 15.30-16.30,

Jakub Stolarek urodził się w 1988 roku w Turku. W latach 2007-2012 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2011/2012 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2012 r. uzyskał tytuł magistra prawa na podstawie pracy „Testament ustny w średniowiecznym ius commune – doświadczenie historyczne i inspiracje dla współczesnych komparatystycznych studiów prawa spadkowego” (promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak), która uzyskała II nagrodę w corocznym konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską. Od roku akademickiego 2012/2013 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, ius commune, prawo cywilne (zwłaszcza prawo spadkowe) oraz komparatystykę prawniczą.