16 czerwca 2009

Sprawdzian z prawa rzymskiego - ostatni termin

Informuję, że wobec licznych próśb studentów wyznaczam dodatkowy, ostatni w tym roku akademickim termin sprawdzianu na:
19 czerwca br., w godzinach 10.00-11.00, sala A Coll. HCP.

Przypominam, że w trakcie sprawdzianu studenci rozwiązują dwa kazusy z listy udostępnionej w tym roku na stronie www.rzym.amu.edu.pl.
Proszę raz jeszcze o zabranie ze sobą wydruków komputerowych tekstów - pozbawionych adnotacji i własnych notatek!

Osoby, które nie mogą przystąpić do pisania sprawdzianu w tym terminie proszę o kontakt mailowy w okresie po 6 lipca 2009 r.

dr Jacek Wiewiorowski