02 czerwca 2009

dr Jan Andrzejewski

mail: j.and@amu.edu.pl
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (klasa z międzynarodową maturą, rocznik 2005). Studia prawnicze ukończył na WPiA UAM w 2010 roku, broniąc pracę magisterską zatytułowaną "Odpowiedzialność przedkontraktowa (tzw. culpa in contrahendo) w różnych systemach prawnych" (promotor prof. Wojciech Dajczak).
W latach 2010-2015 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Od 2011 roku (z przerwami) także asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
W czerwcu 2015 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną "Laesio enormis i wyzysk. Tradycja prawna a przeciwdziałanie nieekwiwalentności świadczeń w prawie prywatnym Austrii, Niemiec i Polski" (promotor prof. Wojciech Dajczak, recenzenci: prof. Monika Jagielska, prof. Tomasz Giaro). Od lutego 2016 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na WPiA UAM.
Stypendysta m.in. Fundacji rodziny Kulczyków (za rok akademicki 2010/2011), Instytutu Maxa-Plancka w Hamburgu (stypendium badawcze na lipiec 2013), Fundacji Rządu Austriackiego (stypendium badawcze na styczeń 2014).

Lista publikacji

***


Materiały dla studentów.

Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (NSP) rok 2016/2017

(pliki znajdują się na stronie Wydziału w moim profilu przypisanym do Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego - TUTAJ)

Wielcy prawnicy i ich wpływ na historię oraz rozwój prawa prywatnego (fakultet) rok 2016/2017
(pliki znajdują się na stronie Wydziału w moim profilu przypisanym do Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego - TUTAJ)